Skip to main content
Pressmeddelande

Rolf Åbjörnsson lämnar KD – blir rättspolitisk talesperson i MED

By 19 augusti 2022No Comments

Alldeles nyss meddelade Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED), att partistyrelsen utsett Rolf Åbjörnsson till ny rättspolitisk talesperson för MED. I en debattartikel i dagens Expressen förklarar Rolf Åbjörnsson varför han valt att lämna Kristdemokraterna och vilka områden han vill fokusera på inom rättspolitiken. Rolf Åbjörnsson var riksdagsledamot för Kristdemokraterna under två mandatperioder och satt under nio år i KD:s partistyrelse och verkställande utskott.

Rolf Åbjörnsson, rättspolitisk talesperson Fotograf/Källa: Privat

Rolf Åbjörnsson lämnar Kristdemokraterna efter nästan 40 år som medlem.

– Mitt gamla parti KD är splittrat. KD av idag saknar, enligt min mening, den bas i stabila värderingar som kännetecknar dess europeiska systerpartier och som en gång utgjorde KD:s grundstenar. I MED är det högt i tak samtidigt som inga kompromisser sker med fundamenten i politiken. Sverige behöver samling, inte splittring, säger Rolf Åbjörnsson.

Medborgerlig Samling har sedan 2018 ett omfattande rättspolitiskt program som finns tillgängligt på partiets hemsida www.www.med.se.

– Vårt rättspolitiska program är utarbetat av professionella jurister. Vi vill sätta brottsoffret i centrum och inser att det tyvärr krävs avsevärda straffhöjningar, särskilt för brott mot person. Samtidigt har vi kompassen i ordning när det gäller rättssäkerheten. Vi värdesätter särskilt mycket att en rättspolitisk talesperson ska ha adekvat utbildning och yrkesbakgrund, eftersom området är så komplext. Därför är jag extra glad och stolt att vi idag utser Rolf Åbjörnsson till rättspolitisk talesperson, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Utöver två mandatperioder i riksdagen har Rolf Åbjörnsson mångårig yrkeserfarenhet som advokat med specialisering inom insolvens, rekonstruktion och skiljeförfaranden. Han har haft ett stort antal styrelseuppdrag, t.ex. AB Telia, Skattebetalarnas förening och D. Carnegie & Co.

– Som rättspolitisk talesperson vill jag ta ett fast grepp om det allmännas skyldighet att trygga gator och torg. Detta görs bland annat genom att hålla våldsverkare ansvariga för sina gärningar och inlåsta under tillräckligt lång tid för att göra skillnad. Däremot är det inte så att målet helgar alla medel, Sverige får aldrig göra avkall på rättssäkerheten. Politiker måste hålla sig för goda för att låna sig till populistiska utspel som – om de genomfördes – skulle allvarligt rubba rättsstatens grundläggande principer, säger Rolf Åbjörnsson, och fortsätter:

– Domstolarnas effektivitet och rätten till en skyndsam och rättvis rättegång är andra områden jag avser arbeta intensivt och bestämt för. Lagstiftaren kan ju fullkomligt spruta ur sig nya lagar, men utan ett resursstarkt och kompetent rättsväsende saknas förutsättningar för ett fungerande, rättspolitiskt bygge. Många av de senaste utspelen är alldeles omöjliga att tillämpa i verkligheten. Det måste bli ordning och reda från grunden, annars hjälper det inte hur vackra löften och visioner som än avges från ivriga ministrar.

– Jag är och har egentligen alltid varit en politiker med ett yrke, inte en yrkespolitiker. Det är med tacksamhet och beslutsamhet jag tackat ja till uppdraget som rättspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling, säger Rolf Åbjörnsson avslutningsvis.

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 65 kommuner.

www.www.med.se