Skip to main content
Pressmeddelande

S-politiker avslöjas med bidragsfusk

By 21 april 2022No Comments

Medborgerlig Samling avslöjar en bidragsfuskande S-politiker. I centrum för härvan står politikern Mohamed Nassir Abdullahi Ali, som är ordinarie ledamot för Socialdemokraterna i Stockholms stads kommunfullmäktige. S-politikern har systematiskt förvanskat räkenskaperna i bidragsansökningar för föreningen ”Tensta Familjer och Ungdomsförening” till Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd och Skolverket. I ansökningarna uppges att föreningen har 350 medlemmar, trots att föreningen inte har redovisat några medlemsintäkter. S-politikern själv förefaller ha varit både kassör och revisor samtidigt i föreningen. Det mesta tyder på att ”Tensta Familjer och Ungdomsförening” är en fasad för att otillbörligen tillskansa sig bidrag.

Mikael Flink, ordförande MED Stockholms stad

Valet 2018 blev en succé för S-politikern Mohamed Nassir Abdullahi Ali. Med 1775 personkryss fick han flest kryss av alla socialdemokraternas kandidater i valkretsen Yttre Västerort – till och med fler än gruppledaren Karin Wanngård. Det gav honom en plats som ordinarie ledamot i både Stockholms stads kommunfullmäktige och i stadsdelsnämnden för Spånga-Tensta. Vid sidan av det politiska engagemanget har Abdullahi varit aktiv i föreningen ”Tensta Familjer och Ungdomsförening”, inte minst när det gäller att söka bidrag från samma nämnd där han själv är ledamot.

Medborgerlig Samling Stockholm har tidigare avslöjat att S-politikern inte anmält jäv vid beslut om beviljande av bidrag till Somalisk Föräldrar – Modersmålsföreningen. När partiets arbetsgrupp har granskat bidragsgivning till Tensta Familjer och Ungdomsförening har de upptäckt att S-politikern förvanskat räkenskaper och undanhållit avgörande information i bidragsansökningar till Skolverket och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

– Det är uppenbart att S-politikern har trixat med uppgifterna i ansökan på ett förslaget sätt. Vi förväntar oss att både Stadsdelsnämnden och Socialdemokraterna i Stockholms stad går till botten med detta. Att förtroendevalda politiker använder sin makt till att fuska till sig skattebetalarnas pengar är synnerligen allvarligt, säger Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig Samling i Stockholms stad.
Medborgerlig Samling i Stockholms stad arbetar aktivt med förberedelser för att ta kampen mot skatteslöseri och bidragsfusk in i Stockholms stadshus efter valet i september. I partiets arbete vänds på stenar som de gamla partierna lämnar orörda. I det aktuella fallet kan partiet belägga:

– Oriktiga uppgifter: S-politikerna Abdullahi Ali har i bidragsansökningar till Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta och till Skolverket systematiskt förvanskat föreningens räkenskaper och undanhållit uppgifter som varit avgörande för bidragsbeslut.
– Multipla identiteter: Mohamed Nassir Abdullahi Ali har använt upp till fyra olika alias och namnteckningar i handlingar.
– Fusk med medlemsantal: Abdullahi Ali har angett att föreningen har 350 medlemmar. Inga medlemsavgifter har redovisats trots att stadgarna stipulerar att endast de som betalat medlemsavgift kan upptas som medlemmar i föreningen.
– Avsaknad av verksamhet: I bidragsansökan till Stadsdelsnämnden uppges att föreningen ska ägna sig åt alla möjliga verksamheter – allt från att utrota fattigdom och bedriva suicidprevention till att ”nå klimatmålen, förebygga kriminalitet och verka för en jämlik hälsa”. Det finns inga spår av någon verksamhet på nätet, i tidningar eller i sociala medier. Den som vill konsumera föreningens verkamhet kan omöjligen hitta den. Det mesta tyder på att ingen verksamhet alls har bedrivits.

– De här pengarna borde ha gått till aktiviteter för att stötta barns och ungdomars integration i det svenska samhället. Jag blir rasande över det här systematiska fuskandet och hoppas att ansvariga nu vidtar åtgärder. Om vi bara får tillgång till Stadshusets utredningstjänster och beslutande mandat i höst kommer vi att kunna vända på många fler stenar, säger Mikael Flink avslutningsvis.

Medborgerlig Samling har ett omfattande utredningsmaterial som styrker påståendena i detta pressmeddelande. Journalister erbjuds ta del av materialet genom att kontakta Fredrik Wilkens via telefon 0704-282154 eller mail [email protected].

Medborgerlig Samling har sammanfattat informationen i öppna brev till Stadsdelsnämnden och Socialdemokraternas gruppledare Karin Wanngård: