Skip to main content
Pressmeddelande

Skolverket – en kassako för bedragare – 2 av 3 utbetalningar i fel fickor

By 21 juli 2022No Comments

MED upptäcker fler fall av systematisk brottslighet samt ovarsamhet med skattepengar i en uppföljande granskning av Skolverkets bidrag till läxhjälp. Den nya granskningen har gjorts efter att Skolverket faktiskt agerat på MEDs larm om oegentligheter. Ändå framkommer fler tveksamheter som Skolverket inte agerat på eller ens verkat uppmärksamma.

Ilan Sadé, Mikael Flink,Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

I ett andra öppet brev konfronterar nu Medborgerlig Samling (MED) Skolverkets generaldirektör med det häpnadsväckande utfallet i en intern fördjupad kontroll som Skolverket själv utfört, för att undersöka i vilken utsträckning utbetalda bidrag till ideell läxhjälp hamnat i fel fickor. Skolverkets egen kontroll, vars utfall inte resulterat i någon känd offentlig rapport, visar att 2/3 av de granskade föreningarna inte använt bidragen till avsett ändamål. Stora belopp har med anledning av kontrollen fått återkrävas i efterhand och två föreningar har polisanmälts.

Skolverket har upprepade gånger konfronterats med sin bristande handläggning av bidrag för ideell läxhjälp. Externa granskare, bland andra Medborgerlig Samling, har påtalat brister för Skolverket, men hittills har inte den totala omfattningen av bidragsfusket och välfärdsbrottsligheten via Skolverket varit känd.

Medborgerlig Samling har därför begärt ut handlingarna från Skolverkets interna fördjupade kontroll, vilken genomförts 2022, och sammanställt resultatet och granskat metoderna, och utfallet är alarmerande för skattebetalarna.

– Jag är förfärad. Skolverket släpper inte bara igenom ansökningar av dålig kvalitet, de har dessutom under en rad år beviljat miljonbelopp till rena bluff-föreningar som över huvud taget inte bedriver den utlovade verksamheten. Aningslösheten och den obefintliga uppföljningen har dragit till sig fifflare i omfattande skala och visar hur fel det är att pumpa in skattepengar i föreningslivet, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Skolverkets försök att i efterhand få tillbaka pengarna har till största del misslyckats. Av återkrävda 3,7 miljoner kr har endast 23% återbetalats, trots påminnelser. Det sannolika är att pengarna helt enkelt inte finns kvar att återbetala, och därmed har gått förlorade för såväl skattebetalarna som läxhjälpsbehövande elever.

– Så här släpphänt får man inte förhålla sig till skattebetalarnas pengar. De här bidragsfuskarna måste skratta hela vägen till banken över hur lättlurade svenska myndigheter är, säger Mikael Flink, ordförande för MED i Stockholms stad.

Medborgerlig Samling kan också genom sin egen granskning visa att de av Skolverket polisanmälda föreningarna fått ytterligare miljonbelopp för 2019 och 2021, pengar som inte återkrävts, eftersom Skolverket begränsat den fördjupade kontrollen till att avse år 2020. MEDs egen granskning visar också att samma nu polisanmälda styrelsemedlemmar står bakom en lång rad föreningar som alla fått bidrag av Skolverket.

– Det verkar ha flugit under radarn på Skolverket att de polisanmälda föreningarna har personkopplingar och företagskopplingar till en rad andra föreningar med uppenbart bedrägliga ansökningar. Om kontroller endast görs i form av stickprov är det inte säkert att man upptäcker denna form av systematisk välfärdsbrottslighet, säger Mikael Flink.

Medborgerlig Samling ställer nu 10 raka frågor i ett öppet brev till Skolverkets generaldirektör för att få klarhet i hur man tänker ta itu med problemen och stänga de läckande bidragskranarna.

Läs Medborgerlig Samlings öppna brev här

Läs Skolverkets svar på tidigare öppet brev här

Hela MED:s granskning finns tillgänglig för den som önskar ta del av materialet. Kontakta Mikael Flink, [email protected], 070-7701221

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 60 kommuner.

www.www.med.se