Skip to main content
Pressmeddelande

Drama under ytan bland borgerliga väljare – MED stort när övertygelse avgör

By 24 juli 2022No Comments

Att var fjärde M-väljare och var femte KD- och SD-väljare i Bulletins undersökning hellre skulle rösta på Medborgerlig Samling om riksdagsinträde vore garanterat är omvälvande. – Det visar att MED:s riksdagsinträde bara är en fråga om tid och att genombrottet nu kan gå fort, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Ilan Sadé partiledare Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

I lördags kväll släppte Bulletin nyheten att det under ytan pågår ett drama bland mitten-högerväljare i tidningens undersökning om partival. Bland dem som meddelar att de ska rösta på Moderaterna i valet anger en fjärdedel att de hellre skulle rösta på Medborgerlig Samling om de visste att partiet skulle komma in i riksdagen. Bland kristdemokratiska och sverigedemokratiska väljare gäller motsvarande för var femte väljare.

– Även om man beaktar att den grupp som har deltagit i Bulletins undersökning inte är representativ för befolkningen i stort, visar utfallet att ett drama pågår i det tysta. I takt med att kännedomen om Medborgerlig Samling och om våra kärnfrågor ökar, rycker ett genombrott allt närmare. En stor andel M-KD-SD-väljare har egentligen MED som förstahandsval och fyraprocentsspärren skulle passeras med råge om MED-sympatisörerna röstade efter övertygelse, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling, i en kommentar till undersökningens utfall.

Bulletin har släppt nyheten efter att ca 3 200 personer har gjort testet. Skillnaden mellan hur väljarna avser att rösta i riksdagsvalet och hur de skulle rösta ifall de enbart skulle gå efter politisk övertygelse, utan taktiska hänsyn, är iögonfallande. I absoluta tal är det SD som förlorar flest väljare.

– Vi vet att vi har en politik som lockar många liberala och konservativa väljare, vilket syns i statistiken. Utfallet kan tolkas som att MED även har förmågan att attrahera SD-väljare som egentligen vill rösta på ett frihetligare alternativ – en förmåga som inte M verkar ha. Många frihetliga väljare har nämligen tappat förtroendet för de etablerade borgerliga partierna, eftersom de starkt har bidragit till de stora samhällsproblemen i Sverige. Därmed är det rimligt att tro att det aldrig kommer att bli en stark borgerlig regering förrän MED kommer in i riksdagen, menar Ilan Sadé.

Medborgerlig Samling är för närvarande i snabb medlemstillväxt och utöver riksdagsvalet ställer partiet upp i ett sextiotal kommuner och i elva regioner i höstens val.

– Genombrott är att vänta på flera nivåer och frågan om riksdagsinträde ser nu ut att vara en fråga om tid. Och när det sker, kan det gå fort, avslutar Ilan Sadé.

Länk till Bulletins artikel: Valet 2022: Var fjärde moderatväljare skulle helst rösta på MED (bulletin.nu)

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 60 kommuner.

www.www.med.se