Skip to main content
Okategoriserade

Tappra veteraner hyllas på Veterandagen den 29 maj

Med anledning av Veterandagen idag den 29 maj vill Medborgerlig Samling hylla våra veteraner och deras gärning.

Sverige har varit förskonat från våra grannländers bittra erfarenheter. Ingen nu levande svensk har tvingats freda vårt territorium från angripare som vill påtvinga oss sin vilja med våld. Soldaten hyser därför inte samma status i vårt land som hos våra grannar. Icke desto mindre har över 100 000 män och kvinnor från Sverige sökt sig till konfliktområden. Inte för att de ställts inför valet att kämpa för sin egen täppa och familj eller riskera att förlora dem. De har istället trotsat de faror krig och konflikt innebär för att bistå människor som inte har skyddats av vår unika tur att slippa ofreden på sin mark.

Att sätta sig själv i farans riktning för att det är rätt och inte för att man tvingats är en hedervärd handling som visar på en självuppoffring och rättskänsla som manifesteras i handling istället för att stanna vid ord. De har ställt upp i Afrikas djungler såväl som i Balkans berg och Afghanistans öken. När Sverige har kallat har de svarat och lämnat säkerheten bakom sig för att skydda andra. Det är den solidaritet vi ofta hör talas om men sällan ser.

Läs mer om Veterandagen.