Skip to main content
Okategoriserade

Dropparna som urholkar stenen – partiledaren har ordet

Partiledare, Ilan Sadé, kommenterar Medborgerlig Samlings deltagande i EU-valet:

Medborgerlig Samling har genomfört sin första EU-valrörelse. Vår linje i valet har bestått i att vi måste begränsa EU:s maktbefogenheter till den hårda kärnan handel-miljö-säkerhet. Europaparlamentet skulle till och med kunna läggas ned om vår modell skulle förverkligas. Inom de tre kärnområden som EU bör syssla med för vi fram konstruktiva förslag

Jag har sett ett fantastiskt engagemang inom vår rörelse i den korta men intensiva valrörelse som nu är överstånden. Trots den korta tid som har gått sedan de allmänna valen 2018 hann många ladda om och ge sig ut i vimlet på nytt. Fokus har riktats mot att närvara på gator och torg genom affischering, valstugor och flygbladsutdelning. Flera enskilda insatser förtjänar ära och hedersbetygelser.

Budskapet var och förblir dessutom ett budskap som många svenskar ställer sig bakom. I en valrörelse som till stora delar var en uppvisning i irrelevant smutskastning har MED:s linje visat någonting annat: hur en valrörelse som respekterar medborgarna kan se ut. MED:are, vi ska vara oerhört stolta över detta.

Valresultatet för Medborgerlig Samlings del blev något sämre än i riksdagsvalet. Det är naturligtvis ingenting som jag och mina partivänner ser som ett framgångsrikt val. Inte på lång väg. En analys ska genomföras. Genomslaget i riksmedia var litet.  Med det sagt, vill jag betona några oerhört viktiga saker som alla personliga insatser från alla aktiva medlemmar har bidragit till.

Valet till Europaparlamentet har varit ytterligare ett steg i att öka medvetenheten om Medborgerlig Samling som aktör i svensk politik – i vardagen och på gräsrotsnivå. Jag har fått mer och mer positiv återkoppling från personer som aldrig tidigare har nämnt MED. Dropparna börjar urholka stenen. Så småningom kan vattnen forsa igenom

Uthållighet är ett kvalitetsmärke för den svenska väljarkåren. Om man ser vilka nya partier som har lyckats – och då menar jag lyckats på längre sikt – är det ett mångårigt gräsrotsarbete och en stegvis ökande medvetenhet inom väljarkåren som till slut bär frukt. Under den tid då förarbetet görs finns det dagar då det känns tungt. Men uthållighet, sans och relevans vinner i längden och ritar så småningom om det politiska landskapet. Och vi kan och ska stärka oss i varandra.

Årets EU-valrörelse har bidragit till detta. Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla er som har gjort insatser i valrörelsen, såväl stora insatser som små. Och jag vill rikta ett lika varmt tack till alla som har röstat på Medborgerlig Samling och därmed har bidragit till förändring genom att vår rörelse sätts på kartan, våra idéer sprids och våra möjligheter i de nästkommande valen blir större!

Nu kommer MED att arbeta systematiskt i de kommuner där vi har mandat samt som opposition utanför riksdagen, för att steg för steg öka vår relevans i svensk politik och göra ett verkligt framgångsval i de nästkommande allmänna valen. För våra idéer behövs mer än någonsin, vilket de kommande årens utveckling lär visa.

Vi ses i samhällsdebatten!

Ilan Sadé

Partiledare, Medborgerlig Samling