Skip to main content
Pressmeddelande

Ulf Liljankoski lämnar C och kandiderar för MED i Åstorp, Skåne

Ulf Liljankoski kandiderar för Medborgerlig Samling i Åstorps kommun. Han lämnade nyligen Centerpartiet, där han varit ordförande för C i Åstorp samt tredjenamn på deras lista till kommunvalet. Nu vill Ulf Liljankoski bedriva liberal politik och satsa på att flytta besluten närmre medborgarna, förbättra stadsplaneringen och arbeta för mer ansvarsfull förvaltning av skattemedel i Åstorp – frågor som sedan länge är centrala för Medborgerlig Samling.

Ulf Liljankoski, MED Åstorp Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Helsingborgs Dagblad rapporterade nyligen att Ulf Liljankoski, ordförande för Centerpartiet i Åstorp, Skåne, lämnade C och gick med i uppstickarpartiet Medborgerlig Samling (MED). Nu står det klart att Liljankoski ställer upp i kommunalvalet som MEDs toppkandidat.

– Jag är övertygat borgerlig, och liberal, och anser att det är av högsta vikt att bedriva en politik där individens frihet sätts i fokus. Samhällets minsta beståndsdelar – individen, personen, barnen, småföretagen – ska aldrig ställas i periferin utan alltid finnas i centrum i alla våra beslut. De beslut som tas utifrån detta perspektiv innebär större frihet och möjligheter för individen att påverka sitt liv och mindre makt för kollektivet att styra och begränsa individen. Därmed går jag med i det tydligt liberala och frihetliga, liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling, säger Liljankoski.

Liljankoski, som är planarkitekt och egenföretagare inom e-handel, har varit aktiv inom Centerpartiet sedan 2016, i Norrköping, Helsingborg och Göteborg. När han förra året flyttade tillbaka till sin hemstad Åstorp fick han förtroendeuppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och förste vice ordförande i Bygg- och miljönämnden. I våras valdes han till ordförande för C i Åstorp, men det blev inte som det var tänkt.

– C i Åstorp arbetar sedan lång tid tillbaka mycket nära Socialdemokraterna, och har själva drivit långt till vänster. När jag blev ordförande och fick möjlighet att omsätta mina liberala övertygelser i realpolitiska förslag, så föll det inte i god jord, förklarar han uppbrottet.

– Vi är mycket glada att få en så erfaren och engagerad kandidat i Åstorp, en kommun med stor potential, säger Fredrik Körner, vice ordförande för Medborgerlig Samlings Skånedistrikt. – Det är inte helt oväntat heller, när C och andra partier som ursprungligen stått på en liberal grund drar sig längre och längre åt vänster. Många väljare letar efter ett sant liberalkonservativt alternativ, som vill bedriva aktiv opposition från höger. MED är ett sådant.

I Åstorps kommunfullmäktige vill Liljankoski öka kommunens transparens och medborgarnas delaktighet. Han vill flytta besluten närmre människorna som bor i kommunen. I samma anda vill han verka för att medborgarnas gemensamma skattemedel förvaltas ansvarsfullt, med robusta ekonomiska analyser innan beslut fattas – vilket sällan görs idag. Som planarkitekt är han också bestört över hur centrum utvecklas, med höghus och parkeringsplatser som dominerande inslag. – Hur bygger vi ett Åstorp som vi kan vara stolta över? frågar han sig.

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 60 kommuner.

www.www.med.se