Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling med prominenta gäster i Almedalen

By 30 juni 2022No Comments

 

Stapeln “övriga partier” har rört sig rejält i opinionsundersökningarna det senaste året. Medborgerlig Samling (MED) är ett parti som återkommande nämns av respondenterna. MED kommer vara på plats i Almedalen och dagligen direktsända panelsamtal från en TV-studio med MEDs egna kandidater och med de kända opinionsbildarna och debattörerna Henrik Jönsson, Per Brinkemo, Alexander Bard, Göran Adamson och David Eberhard med flera.

Medborgerlig Samling (MED) kommer genomföra ett stort antal arrangemang i Visby. Varje kväll kl 17.30-19.00 kommer panelsamtal med intressanta gäster att direktsändas från en TV-studio inne i Visby. Media är välkomna att boka publikplats i studion och att ställa frågor.

Panelsamtal söndag 3/7 kl 17.30-19.00

FÖRSTATLIGA SKOLAN OCH LÄGG NER REGIONERNA!

Regionerna ägnar sig mer och mer åt administration och allt mindre åt vård. Även skolan ägnar sig mer åt administration vilket begränsar den lärartid som borde ägnas åt kunskapsöverföring. Lägg ner regionerna och förstatliga skolan!

Medverkande:

Lena Malmberg, Moderator, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Ilan Sadé, Partiledare, Kandidat Malmö Kommun och riksdagen, MED
David Eberhard, Kandidat Region Stockholm, MED
Pia Ahldén, Kandidat Region Stockholm, MED
Staffan Gunnarson, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Pia Rundkvist, Kandidat Nacka Kommun, Region Stockholm och Riksdagen, MED
Panelsamtal måndag 4/7 kl 17.30-19.00

INTEGRATION, TRYGGHET, KLAN, HUR HÄNGER DE IHOP?

Det ständiga svaret på frågan om bristande integration i kombination med brottslighet är mer; mer bidrag, mer utbildning, mer pengar till föreningslivet. Men ingen forskning kan visa att mer, mer, mer faktiskt hjälper. Så vad göra?

Medverkande:

Lena Malmberg, Moderator, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Per Brinkemo, journalist, författare och expert på klansamhällen
Anna Danieli, talesperson Säkerhet för MED Stockholm Stad, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Kai Rämö, talesperson Försvar, Kandidat Stockholm Stad, Region Stockholm och Riksdagen, MED
Staffan Gunnarson, talesperson migration och integration MED, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Anna Jung, talesperson Regionfrågor, Kandidat Höör Kommun, Region Skåne och Riksdagen, MED
Panelsamtal tisdag 5/7 kl 17:30 – 19:00

IDENTITETSPOLITIK, MERITOKRATI, DEMOKRATI OCH SKATTESLÖSERI

Skatteslöseri, identitetspolitik, brist på demokratiskt engagemang, meriter blir mindre viktigt än identitet, skattefinansierad propaganda sänds ut från snart sagt varenda myndighet, och samtidigt ökar polariseringen. Vad är det som händer?

Medverkande:

Alexander Bard, Moderator, Kandidat till Riksdagen, MED
Lena Malmberg, talesperson Demokrati, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Ilan Sadé, Partiledare, Kandidat Malmö Kommun, Region Skåne och Riksdagen, MED
Göran Adamson, filosofie doktor sociologi, författare till Svensk mångfaldspolitik. En kritik från vänster
Monika Råberg Hellsing, partisekreterare, Kandidat Göteborg Kommun, Region Väst och Riksdagen, MED
Mikael Flink, ordförande Medborgerlig Samling Stockholm, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Panelsamtal 6/7 kl 17:30 – 19:00

VARFÖR SÅG INGEN ENERGIKRISEN KOMMA?

Det står bortom allt tvivel att den energipolitiska överenskommelsen anno 2016 satte käppar i hjulen för den svenska energipolitiken. Hur kunde riksdagspartierna sälja in elektrifieringen och den ”gröna omställningen” och samtidigt spela bort den fossilfria, stabila och billiga elproduktionen?

Medverkande:

Lena Malmberg, talesperson Demokrati, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Henrik Jönsson, Samhällsdebattör, Oberoende
Joachim Albacke, Sakkunnig energifrågor, MED
Åsa Tallroth, Vice partiledare, Kandidat Eskilstuna Kommun, Region Sörmland, och Riksdagen, MED
Fredrik Clementz, Sakkunnig energifrågor, Kandidat Stockholm Stad, Region Stockholm och Riksdagen, MED
Mikael Flink, ordförande Medborgerlig Samling Stockholm, Kandidat Stockholm Stad och Riksdagen, MED
Den 3/7 kl 16.00 samt den 6/7 kl 10.00 kommer Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé att hålla partiledartal på Donners Plats och berätta om partiets valfrågor. Medborgerlig Samling går primärt till val på frågor om att det allmänna ska hålla sig till sina kärnuppgifter och stoppa skatteslöseriet, att kompetens alltid ska gälla i stället för identitetspolitik och att vår demokrati behöver förnyas och dagens politikervälde ersättas. MED har ett mycket brett politiskt program i övrigt, där även trygghetsfrågor, energipolitik, skola, sjukvård, invandring och integration har framskjutna platser.

Dessutom finns såväl partiledare som talespersoner för demokrati, försvar, migration & integration och regionalpolitik på plats under hela veckan. Det går bra att boka intervjuer med dessa, och flera av dem finns tillgängliga för panelsamtal.

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 60 kommuner.

www.www.med.se