Skip to main content
Okategoriserade

Uttalande från Ilan Sadé angående misstroendeförklaring

Med anledning av de fyra allianspartiernas utspel om misstroendeförklaring mot tre av regeringen Löfvens ministrar ger Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé följande uttalande:

”Beslutet är i sig rimligt, men vi får inte glömma att en viktig förutsättning för misstroendeförklaringens omedelbara effekt är att alliansen är i självvald opposition. Åter visar det sig att man faktiskt har en majoritet i riksdagen mot regeringen Löfven, vilket man har haft sedan valet 2014. Om regeringen nu är så förfärlig och skadlig som allianspartierna gör gällande, hade den kunnat bytas ut för länge sedan – eller aldrig ens behövt släppas fram.

Det andra som är viktigt att framhäva här är att vi inte bara har en regeringskris i Sverige, utan en allmän myndighetskris och kris i förtroendet för rättsstaten och dess myndigheter. Frågan är så mycket större än tre enskilda ministrar. Den handlar ytterst om maktmissbruk, korruption och bristande kompetens hos våra myndigheter. Vi har ett djupgående STRUKTURELLT problem, inte endast en inkompetent regering.

De stora frågorna om hur demokratin ska reformeras och korruption och inkompetens ska motverkas kvarstår även efter att tre ministrar, alternativt hela regeringen, har fallit.”


 

 

 

 

 

Ilan Sadé, partiledare för  Medborgerlig Samling