Skip to main content

EU

Ta chansen att rösta in MED i EU 9 juni!

Du behöver en röst i EU som tillvaratar Sveriges medborgares intressen, inte politikernas.

EU-samarbetet kostar miljarder och innebär en överstatlig styrning av privatägda företag. Dessutom tas viktiga beslut över huvudet på medborgarna. Medborgerlig Samling har motarbetat det anti-demokratiska och auktoritära Chat Control från dag ett. MED har också tydligt och bestämt sagt nej till EU:s återhämtningsfond (även omnämnd som EU:s skuldpaket) då detta kommer kosta Sveriges skattebetalare hisnande 150 miljarder kronor.

Medborgerlig Samlings vision om Sveriges del i EU är att det i stort är ett mellanstatligt samarbete som begränsas till gränsöverskridande områden som frihandel, säkerhet, miljöpåverkan samt en stark utrikespolitisk röst som utgör själva grunden. Sveriges egna intressen därutöver ska inte omfattas av EU:s lagstiftanderätt. Nekas en omförhandling av Sveriges EU-avtal bör som sista utväg en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap ske.

MEDs kandidater till EU-valet 2024