Skip to main content
Pressmeddelande

EU-valet: Medborgerlig Samling kräver nytt EU-fördrag

Medborgerlig Samling (MED) vill ersätta nuvarande EU-fördrag med ett som säkrar nationernas självbestämmande och förstärker unionens roll som garant för fred. Ett motto i valet är ”Fix it – inte Swexit”. Partiet anser att EU har utvecklats mot en federation som ligger långt från den svenska folkviljan.

I kampanjen inför valet till EU-parlamentet i maj lyfter MED fram miljöproblemen, ett aggressivare Ryssland och stora handelsutmaningar med framförallt Kina. Samtidigt växer kritiken inom EU. En växande opinion i medlemsstaterna vill ha ett mer avgränsat EU, som visserligen har förmågan att möta ett antal samhällsutmaningar – men inte på bekostnad av medlemsstaternas suveränitet. MED vill därför se ett nytt fördrag som möter såväl de internationella som de lokala behoven. Sverige måste också, enligt MED, återfå kontrollen över gränserna och vilka som uppehåller sig i landet. Vidare ska EU inte inskränka friheten och integriteten på internet, menar partiet.

– Vi är en EU-kritisk kraft, som samtidigt inser att unionen fyller vissa viktiga funktioner,  säger Fredrik Sander, MED:s toppkandidat i EU-valet. Vi välkomnar att fler partier nu säger sig ställa upp bakom MED;s sedan länge fastslagna linje  för hur EU-samarbetet bör utvecklas. Att Sverigedemokraterna nu i dagarna inte längre förordar Swexit eller folkomröstning låter visserligen lovande, men trovärdigheten saknas. Partier som Moderaterna och Kristdemokraterna har å sin sida en lång historik av att bidra till ökad överstatlighet och en svällande union, avslutar Fredrik Sander

Fakta:

Medborgerlig Samling (MED) är Sveriges liberalkonservativa parti som värnar om den offentliga kärnverksamheten och demokrati. Partiet har mandat i tre kommuner och är det politiska parti som vuxit snabbast under de senaste fyra åren. Under de senaste 12 månaderna har partiet etablerat ett 50-tal lokalföreningar och finns representerat i 16 av landets 21 län.

För kontakt:

Fredrik Sander, tel 073-396 2110, [email protected]

Ilan Sadé, [email protected]