Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling: Inrätta en IS-tribunal nu

By 26 februari 2019No Comments

Medborgerlig Samling (MED) prioriterar kampen mot återvändande jihadister i det kommande valet till EU-parlamentet. Inrätta en internationell tribunal enligt mönster från tidigare initiativ vid brott mot mänskligheten, såsom rättegångarna i Nürnberg, Haag-tribunalen mot förbrytelser i forna Jugoslavien och Internationella Rwandatribunalen.

Terrorhot stannar inte vid gränsen. De drabbar hela Europa. MED menar att det ligger i alla medlemsstaters intresse att gemensamt ta krafttag mot krigsförbrytare. Dörrarna för återvändande IS-terrorister är i huvudsak stängda till andra EU-länder samtidigt som Sverige erbjuder en svängdörr som varken upptäcker eller stoppar personer med riskprofil. Det enskilt viktigaste är att skapa en fungerande gränskontroll där ingen släpps in i landet förrän identiteten är fastställd.

– Det näst viktigaste är att bygga upp en trovärdig organisation, en tribunal, med resurser att utreda IS-relaterade brott och identifiera gärningsmännen, säger Fredrik Sander, MED:s toppnamn i valet till EU-parlamentet. De som har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser, folkmord, massmord, terrorism och tortyrbrott måste lokaliseras, åtalas, dömas och avtjäna straff. EU bör vara drivande i frågan och förhandla fram ett folkrättsligt fördrag via FN samt bidra med resurser. Tribunalens säte bör lämpligen vara i något av länderna i området – förslagsvis Irak. MED anser att en effektiv och uthållig tribunal är viktig för att så många som möjligt ska straffas för de brott de begått. På så sätt hindras de från att begå nya brott och att radikalisera andra.

MED:s säkerhetspolitiske talesperson Edward Nordén understryker att en fungerande gränskontroll, som fångar upp huvuddelen av förbrytarna och identifierar dem, kommer omedelbart att höja säkerhetsnivån såväl i Sverige som i övriga EU. MED:s valkampanj inför EU-valet föreslår en kraftig bantning av EU:s engagemang på ett flertal områden som man menar bättre hanteras på den nationella nivån. Kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet bör däremot bli en av EU:s kärnuppgifter som ges högre prioritet än idag.

Fakta:

Medborgerlig Samling (MED) är Sveriges liberalkonservativa parti som värnar om samhällets basfunktioner och demokrati. Partiet har mandat i tre kommuner och är det politiska parti som vuxit snabbast under de senaste fyra åren. Under senaste 12 månaderna har partiet etablerat ett 50-tal lokalföreningar och finns representerat i 16 av landets 21 län.

För kontakt:

Fredrik Sander, tel 073-396 2110  [email protected]

Edward Nordén  [email protected]

Ilan Sadé, partiordförande  [email protected]