Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samlings partistyrelse kommenterar den politiska situationen

Det är nu vi slutligen får bekräftat vilka partier och partiledare som inte står upp för vårt lands borgerlighet.

Vi lever i ett land där invånarna hyser traditionella borgerliga värderingar. Det handlar om skolor som ger utbildning under trygga utvecklande former. Det handlar om en sjukvård som ger vård och omsorg med trygghet och professionell spetskompetens. Det handlar om en rättsstat som skyddar individens fri- och rättigheter mot våld och övergrepp. Det handlar om respekten inför den privata äganderätten. Det handlar om en asylrätt och en migrationspolitik som tillämpas korrekt och hållbart för både migranters, asylsökandes, medborgarens, väljarens och vår gemenskaps skull. Det handlar om våra äldres rätt att få sina behov tillgodosedda och där fattigdom och hemlöshet inte existerar. Det handlar om tilliten mellan individer och den samhällsgemenskap som det goda borgerliga samhället är en garant för.

Nu vidtar nästa steg i destabiliseringen och delegitimeringen av den s.k. Alliansen. Fascinerande men också helt följdriktigt och definitivt inte överraskande hur väl Socialdemokratin låter Centern, Liberalerna och Vänstern göra jobbet. För varje steg i den process som syftar till att utse en ny statsminister blir det mer och mer uppenbart för åskådaren vem det är som bestämmer. Det är inte Liberalerna och det är inte Centern..

Istället dras dessa två partier vänsterut och deras manöverutrymme minskas, bit för bit. Vänsterpartiets partiledare Sjöstedt kräver följdriktigt ett avlägsnande av Vänsterkarantänklausulen samt ett inflytande över vart och ett av de överenskomna förslagen. Till saken hör att dessa förslag kommer – om och när de väl når Riksdagen – underställas Vänstern. Endast en tydlig vänsterprofil på dessa förslag kommer att tolereras.

Eftersom Liberalerna och Centern nu har bränt sina broar till borgerligheten är de nu i väsentliga avseende i händerna på Socialdemokratin och Vänstern.

Både Socialdemokratin och Vänstern är partier som sannolikt skulle gynnas av ett extraval. Vänstern skulle därtill få en boost på grund av sitt rakryggade hanterande av karantänklausulen. Liberalerna och Centern skulle missgynnas. Liberalerna rentav med respass Riksdagen. Liberalerna har föga överraskande numera ytterst få stödröstare från de borgerliga partierna. Åtminstone en partiledare, Björklund kämpar för sin politiska överlevnad.

Centern och Liberalerna är nu i Socialdemokratins säck. Tankarna går till Kalle Anka på julafton med tomtens julverkstad och leksakerna som frimodigt promenerar in i julklappssäcken.

Det gläder oss samtidigt att Kristdemokraterna och Moderaterna lagt fram en budget med borgerliga inslag. Men långt bättre borde de kunna och också de har sedan ett antal år svajat. Först en mycket svag borgerlig politik mellan 2010 och 2014. Därefter den icke demokratiska Decemberöverenskommelsen.

Men det Centern och Liberalerna gör är att de avträder från borgerligheten både i sakpolitik och i värderingar. Det är ett långtgående svek mot vårt lands borgerliga väljare, medborgare och skattebetalare. Ett svek som saknar all rimlig förklaring. Det är ett oförlåtligt svek.

För dig som inser betydelsen av detta svek och de konsekvenser det får för både individer och vår gemenskap finns Medborgerlig Samling. Vi står upp för vår borgerlighet och våra klassiska borgerliga frihetliga värden där individens fri- och rättigheter och skyldigheter står i fokus. Vi är också borgerligt konservativa i synen på radikala samhällsförändringar. För oss är sans, relevans och leverans borgerliga kärnvärden. Vi är ett klassiskt borgerligt parti. Vi är motsatsen till dagens Center och Liberaler.

Partistyrelsen
Medborgerlig Samling