Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling Kungsbacka lanserar sitt första kommunpolitiska program

Mathias Bjerstaf Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling Kungsbacka (MED) har nu antagit sitt första kommunpolitiska program. MED vill ge tillbaka medborgarna makten över sin egen kommun och göra politikerna till medborgarnas representanter. Idag behandlar Kungsbackas partier medborgarna som undersåtar, när det borde vara tvärtom. Det är politikerna som ska vara folkets tjänare.

– Mycket hårt arbete och en frekvent dialog med väljarna ligger bakom vårt idéprogram. Nu har vi ett heltäckande politiskt program som innebär förändring på riktigt för Kungsbackas invånare, säger Mathias Bjerstaf, ordförande för Medborgerlig Samling Kungsbacka.

Skattetrycket: – MEDs mål är att Kungsbacka ska ha Hallands lägsta skatt, idag är den högst i regionen. För att nå dit kommer vi att föreslå en kraftigt sänkt kommunalskatt på upp mot 1 kr. Detta kommer göra stor skillnad för kommuninvånarna, då inflationen i kombination med höga skatter och avgifter riskerar att märkbart försämra skattebetalarnas ekonomi de närmsta åren, säger Mathias Bjerstaf.

Skolan: MED ämnar införa nivågruppering i grundskolan så att alla elever möter rätt stöd och stimulans. Såväl högpresterande elever som elever med svårigheter att lära in ska få möjligheter att utvecklas utifrån sin nivå.

– Vi ser också att tryggheten i skolan behöver öka, samt att skolledningarna behöver bättre stöd. Detta är en kärnfråga för MED, säger Mathias Bjerstaf.

Effektiv och rättssäker förvaltning: – Kungsbacka har länge haft problem med bygglovshanteringen, vilket drabbar såväl privatpersoner som företag. Kommunen har dåligt rykte i hela västra Sverige. Den enormt långa handläggningstiden är tillfälligt hanterad men en godtycklig hantering samt svårighet till insyn i processen kvarstår. Kommunen behöver ta till krafttag för att komma till rätta med problemen. Bygglov ska vara en service för skattebetalarna, inte ett hinder för utveckling, säger Mathias Bjerstaf.

Det är uppenbart att de etablerade partierna saknar respekt för medborgarna och inte respekterar dem som de är satta att företräda. Det behövs nya krafter i kommunfullmäktige som tar sitt uppdrag att tjäna medborgarna på allvar.

Trygghet och ordning: Otryggheten växer i kommunen. Allt fler är oroliga att vistas utomhus under dygnets mörka timmar. Områden som är särskilt utsatta är resecentrum runt om i kommunen. MED vill öka tryggheten genom ökat samarbete mellan polis, frivilligorganisationer samt kommunala ordningsvakter och väktare. Vi vill även öka antalet trygghetskameror i riskfyllda områden.

– Vi har sex mycket kompetenta namn på vår kommunlista och med detta program i ryggen går vi starkt in i en mycket spännande valrörelse. Vi räknar med att ta minst ett par mandat, säger Mathias Bjerstaf.

 

Bilagor:

1. Kommunpolitiskt program för Kungsbacka
2. Valsedel för MED Kungsbacka

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 59 kommuner.

www.www.med.se