Skip to main content
Pressmeddelande

Christopher Frantz – ny infrastrukturpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samlings partistyrelse har utsett Christopher Frantz till ny talesperson för infrastrukturfrågor. Christopher Frantz är sjökapten, egenföretagare och styrelseledamot i MED Huddinge. Han har ett starkt engagemang för infrastrukturpolitik, men även för andra frågor som till exempel sjuk- och friskvård och inte minst frågan om rätten till en värdig död.

Christopher Frantz Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Sveriges befolkning ökar. Prognosen pekar mot ökat utnyttjande av Sveriges infrastruktur. Det är inte troligt att medborgarna kommer att nöja sig med lägre välstånd än tidigare generationer. Infrastrukturens kapacitet måste därmed ökas, för att bibehålla Sveriges välstånd och konkurrenskraft.

– Sverige bygger inte längre som förr, för att möta befintliga behov och för att säkra en överkapacitet för framtiden. Idag lanserar politiker istället orealistiska prestigeprojekt för att flirta med olika väljargrupper och verka handlingskraftiga. Det står Sverige dyrt. Infrastruktur är en kärnverksamhet. För mig är det viktigt att vi återgår till en ansvarsfull infrastrukturpolitik, som levererar till såväl dagens som morgondagens väljare, säger Christopher Frantz.

I årtionden har väljarna matats med att Sverige måste satsa på tåg, buss och cykel och lagt en övervikt av resurserna på transportslag, trots att många medborgare inte har möjlighet att klara vardagen med dessa färdmedel.

– MED vill istället att politiken erkänner att alla färdslag behövs, och att medborgare och företag ska kunna använda de transportslag som passar dem bäst. Staten ska erbjuda möjligheter så att hela landet kan leva, säger Christopher Frantz.

– Medborgerlig Samling är emot den satsning på en så kallad höghastighetsbana som pågår i Sverige. Denna “satsning” kostar 100-tals miljarder men dess upptagningsområde är begränsat och byggandet av den är allt annat än miljövänlig. Den kommer dessutom aldrig bli lönsam utan tvärtom väldigt kostsam per passagerare. Höghastighetsbanorna är inte den universella lösning för transportinfrastrukturen som många politiker vill göra gällande säger Christopher Frantz.

– Det är också oerhört viktigt att basera politiska beslut på samhällsekonomiska kalkyler. Vi behöver inte fler satsningar som motiveras med samhällsekonomiska vinster långt i framtiden.

Sverige står inför förändringar i levnadssätt, bland annat på grund av den pågående digitaliseringen och annan ny teknik. Det allt vanligare distansjobbandet innebär att anställda bosätter sig på mycket större avstånd från sin arbetsplats, vilket kan ge ändrade resmönster och krav på Sveriges transportinfrastruktur. Dagens samhällsekonomiska kalkyler kan därför vara helt felaktiga redan om tio år.

Dessutom förändras transportmarknaden oerhört snabbt. Dagens teknik kan vara helt omodern om 15-20 år. Det måste återspeglas i den politiska planeringen.

– Mitt mål är att förhindra ett enormt slöseri med skattemedel och erbjuda en infrastrukturpolitik som är ödmjuk inför det faktum att den snabba teknikutvecklingen kommer innebära ett paradigmskifte, avslutar Christopher Frantz.

Christopher Frantz kan nås på [email protected]

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 59 kommuner.

www.www.med.se