Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Västerås och regionfullmäktige Västmanland

By 17 juni 2022No Comments

Medborgerlig Samling kommer att ställa upp i val till kommunfullmäktige i Västerås och till regionfullmäktige Västmanland.

Jan Röman Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

MED Västmanland har under det senaste året tagit fram heltäckande politiska program både för Västerås kommun och region Västmanland. MED vill prioritera skattesänkningar framför bidragssystem och strävar efter att minska den offentliga sektorn så den kan fokusera på sin kärnverksamhet. MED vill ha ett fritt, icke subventionerat civilsamhälle med en verksamhet som inte styrs av statliga medel.

I Västerås Stad vill Medborgerlig Samling i korthet

 • Begränsa den skattefinansierade offentliga verksamheten till en kraftfull och fokuserad kärnverksamhet.
 • Säkerställa förutsättningarna för god utbildning och ett livskraftigt näringsliv.
 • Arbeta för en förbättrad elevhälsa med fokus på lugn och arbetsro i klassrummen, införande av ordningsvakter där det är nödvändigt, nivågrupperingar och en nolltolerans mot skadegörelse samt stölder.
 • Stödja utvecklingen av utbildning som erbjuder yrkesförberedande utbildning i samarbete med näringslivet.
 • Arbeta för en minskad administration och kostnad för företagare.
 • Genom kraftsamlingar kring SFI, samhällsorientering och kommunala arbetsmarknadsinsatser stärka förutsättningarna för personer som fått uppehållstillstånd att uppnå medborgarskap och integrera sig i samhället.
 • Slopa användningen av kommunala skattemedel till att stödja föreningar eller samfund, med undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns.
 • Återta tryggheten i det offentliga rummet så fler näringsidkare och besökare vågar besöka och bo både i ytterområden samt i stadens centrala delar.
 • Genomföra en större genomlysning av stadens trygghetsplanering.
 • Ge de kommunala vägnäten mer resurser, prioritera upp reparationer av vägar samt förbättra framkomligheten för rusningstrafik. En minskning av köbildningen värnar även vår miljö.
 • Öka användandet av närproducerad mat i kommunens verksamheter, inkl. skolor.
 • Frisläppa fler kommunala tomter till privat byggande.
 • Skapa mer tydlighet, saklighet och samverkan i politiken
 • MED är redo att samtala- och samarbeta i sakfrågor med samtliga demokratiskt valda partier.

MED har ett starkt stöd här i Västmanland. Trots att MED är ett nytt parti i Västmanland ställer vi upp i både regionvalet och i Västerås kommun. MED bygger från grunden och det är medlemmarnas engagemang som driver partiet. Västerås har alla förutsättningar att bli en blomstrande och trygg stad för invånarna, men det kräver att politikerna vågar sätta kärnverksamheterna före bidrag till alla möjliga projekt och annan symbolpolitik, säger Jan Röman.

Jan Röman, ordförande i MED Västmanland, är partiets förstanamn i valet till kommunfullmäktige och även riksdagskandidat.

MEDs förstanamn till regionfullmäktige är Allan Lindberg.

MED Västmanlands styrelse består av ordförande Jan Röman, en 64-årig Västeråsbo som till vardags arbetar med finansiell riskkontroll på Swedbank Robur. Vid sidan om detta undervisar han i matematisk finans på Mälardalens universitet och författar böcker om värdering och risk inom finans. Vidare består MED Västmanland av ytterligare fyra Västeråsbor, varav Allan Lindberg, 61 år, trafikpilot, Johannes Laukka, 32 år, säkerhetskonsult och Patricia Moscoso, 56 år, lärare, ställer upp i nämnd ordning i valet till kommunfullmäktige, samt Peter Eriksson, 33 år, elektromekanisk konstruktör.

För mer information: [email protected]

Tel: 0708-606 306

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 59 kommuner.

www.www.med.se