Skip to main content
Pressmeddelande

Corona är inget skäl för gymnasieamnesti

By 27 april 2020No Comments

Staffan Gunnarsson

I spåren av Coronapandemin börjar åter röster höjas för särbehandling av unga män utan asylskäl. Vissa partier argumenterar för en generell amnesti riktad till de s.k. ensamkommande som inte uppfyllt kraven för gymnasieamnestin när tidsfristen nu löper ut. Staffan Gunnarson, migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling, skriver i dagens Expressen att Sverige nu behöver sätta ned foten och återvända till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Corona ska inte vara ett skäl för en ny gymnasieamnesti.

– Den som haft förmånen att leva i ett annat land i ett halvt decennium, med gratis uppehälle och utbildning på skattebetalarnas bekostnad bör inte betraktas som ett offer, skriver Staffan Gunnarson (MED) i en debattartikel i Expressen idag. – Det är en unik och dyrbar möjlighet att ha fått förkovra sig med nya kunskaper och erfarenheter. Det är naturligt att besvikelsen blir stor hos de unga män som nu får återvända till sina hemländer, men det är inte skäl för att riva upp principerna för asylrätten.

När den s.k. gymnasielagen drevs igenom i juni 2018 erbjöds ca 9000 unga män, de flesta afghaner, en möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd i Sverige under förutsättning att de studerade. De hade även möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd om de lyckades hitta ett jobb inom sex månader efter avslutade studier. Det står nu klart att det stora flertalet inte kommer att uppfylla dessa krav, och därmed ska deras uppehållstillstånd inte heller förlängas.

– Sverige har inget ansvar för utländska medborgare, lika litet som främmande stat har något ansvar för svenskar som har studerat utomlands i några år, säger Staffan Gunnarson. – Tanken att just unga afghaner skulle få stanna utan skäl har inget med mänskliga rättigheter att göra. Det leder bara till godtycke och orättvisa – gentemot alla dem som redan har rest tillbaka.

Några av riksdagens partier har nu diskuterat möjligheten att utfärda en generell amnesti för den grupp som omfattades av ”gymnasieamnestin”. Stödet är störst bland den grupp av partier som röstade för förslaget 2018 – främst S, C, V och MP.

– Framtiden är oviss för vår ekonomi och arbetsmarknad, och situationen har förvärrats av den pågående krisen, säger Staffan Gunnarson. – Bland utomeuropeiska invandrare är den ringa graden av självförsörjning rejält illavarslande och utbildningsnivån bekymmersamt låg. Låt asylrätten förbli reserverad för dem den är avsedd för, och upphör med alla obefogade undantag för att återupprätta en hållbar migrationspolitik för Sverige.

Länk till debattartikeln i Expressen: https://www.expressen.se/debatt/corona-ar-inget-skal-for-gymnasieamnesti/

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.