Skip to main content
Okategoriserade

Därför står vi inte bakom Black Lives Matter

By 24 juli 2020No Comments

Det här är en artikeln som publicerades på Nyheter Idag den 24 juli 2020.

Allt för många har snabbt gått ut och ställt sig bakom Black Lives Matter-rörelsen utan att fundera på de halsbrytande påståendena om systematisk rasism inom svensk poliskår och samhälle. Black Lives Matter-rörelsens ideologi är vulgärmarxistisk och med en osund fixering vid hudfärg och identitetspolitik. På ren svenska – rent nonsens. Människor ska inte dömas efter hudfärg utan efter karaktär, något vi alltjämt kallar folkvett i Sverige.

Att ta ställning för organisationer utan att veta vad de står för är inte genomtänkt. Källkritik är viktigt i alla lägen. Även om BLM på många vis har en decentraliserad struktur och mer liknar ett nätverk än en hierarkisk organisation, står ledande aktivister inom nätverket bakom vissa teser.

En av teserna är att det försiggår statligt sanktionerat, systematiskt våld mot svarta medborgare och att detta beror på rasism. Att svenska staten avsiktligt och systematiskt skulle rikta våld mot mörkhyade svenskar är ett påstående som är helt oseriöst.

I en tid när opportunister låter sig förföras av trender, till synes utan att tänka efter vad de egentligen stödjer, är det viktigt att påpeka detta.

Tappa inte omdömet. Svensk polis tillhör de mest pålitliga i världen och det kommer inget gott ur att misstänkliggöra vår poliskår. Snarare göder frånvaron av en sansad debatt missförstånd och direkta sakfel. Dessutom bör man ställa sig frågan om unga som befinner sig långt från etablerade medelsvenssons villakvarter på något vis blir hjälpta av att tro på idéer om att polisen avskyr dem på grund av deras hudfärg.

Tanken att staten systematiskt skulle förtrycka människor med mörk hudfärg är alltså nonsens som inte ska göras till en sanning.

De vuxna i rummet behöver ta mod till sig och bemöta detta i sak. Rasism förekommer bland alla grupper i världen och slaveri har historiskt förekommit i alla världens hörn.

Det finns idag ungefär 40 miljoner slavar i världen, varav en majoritet är kvinnor och flickor. Det slaveriet förekommer fortfarande, främst i Afrika och delar av Asien. Inte i Sverige eller i Västvärlden, som BLM har riktat in sig på.

Kriminellt slaveri i form av trafficking och olika typer av tvång finns förvisso, men det är en annan sak. Att ha en rimlig överblick över samhället och grundläggande kunskaper i historia är A och O.

Ofta kommer politiska trender till Sverige från USA, även om passformen är rätt dålig. Människor med mörkare hud i Sverige har inte kommit till Sverige som slavar, utan oftast som asylsökande för att fly från sitt eget land och få beskydd av Sverige. Inte sällan från länder där slaveri i dag förekommer. Det bör stämma till viss eftertanke innan man far i väg.

Den vänster som har fört in hudfärg i den politiska debattens centrum, med ord som ras och rasifiering, har också tagit med sig identitetspolitiken dit. Identitetspolitik går ut på att man klumpar ihop människor utifrån olika attribut och egenskaper, varpå man ger formella rättigheter baserade på dessa egenskaper, såsom kvotering, olika typer av särbehandling, mm.

Man säger sig ha goda föresatser. Men vägen till helvetet är just kantat av goda föresatser och detta är inget undantag.

Den som tror att ökat fokus på hudfärg, kön och etnicitet ska leda till mindre fokus på hudfärg, kön och etnicitet bedrar sig. Verkligt icke-rasistiskt beteende handlar fortfarande om att bemöta en individ utifrån den individens karaktär, istället för hudfärg, kön eller etnicitet. Det som alltjämt betraktas som normalt folkvett i Sverige.

Medborgerlig Samling delar inte BLM-nätverkens påståenden om institutionell, systematisk och våldsam rasism i Sverige. Vi delar inte heller den vulgärmarxistiska analys som BLM-grundarna utgår ifrån.

Vi tar avstånd från rasism, polisiärt övervåld, diskriminering, våldsamt upplopp och all form av politiskt våld. Vi står för den likhet inför lagen som är grundläggande för en demokratisk rättsstat.

Vi är ett parti som tar avstamp i den stora majoritet av svenska medborgare som följer lagen, sköter sig och vill göra samhället och landet bättre. Personlig karaktär och kompetens går före kön, hudfärg, religion och social bakgrund och ska även fortsättningsvis främjas, oavsett trender eller hysteriska nycker i vår samtid.

 

Partistyrelsen Medborgerlig Samling

Ilan Sadé Partiordförande
Åsa Tallroth 1:e Vice ordförande
Monika Råberg Hellsing 2:e Vice ordförande
Alexander Portnoff
Edward Nordén
Emilie Pilthammar
Leif Svensson
Lolitha Rungård
Mona Olander Bjerlöw
Niclas Skjöld