Skip to main content
Pressmeddelande

Integrationsskulden kan bara avbetalas med negativt volymmål

By 31 juli 2020No Comments

Staffan Gunnarson, talesperson i migrationsfrågor (MED), beskriver i en debattartikel i Borås Tidning vad som krävs för att Sverige ska komma tillbaka till en hanterbar integration av invandrare. Medborgerlig Samling vill se en ansvarsfull, återhållsam migrationspolitik, där mottagandet de närmaste åren är lägre än återvandringen. – Om trycket på våra utanförskapsområden aldrig lättar, utan tvärtom hela tiden ökar, hur ska vi då någonsin få en realistisk chans att rulla tillbaka den allt svårare segregationen? frågar Staffan Gunnarson.

Sysselsättningen för utrikesfödda sjunker och det redan stora glappet gentemot inrikesfödda ökar. Självförsörjningsgraden för vissa utomeuropeiska grupper är så låg som ned mot en tredjedel. Ändå diskuterar partierna i den parlamentariska migrationskommittén på allvar hur många invandrare Sverige ytterligare ska ta emot, utan tillstymmelse till plan för arbete, försörjning eller fungerande integration. Staffan Gunnarson, talesperson i migrationsfrågor för Medborgerlig Samling (MED), presenterar huvuddragen i partiets migrationspolitik i en debattartikel som publicerats i Borås Tidning och Ulricehamns Tidning.

– En ansvarsfull och hållbar invandring måste i nuläget totalt sett komma ned till ett nettominus, tills vi har sett att alla de som redan har anlänt – och som ska stanna kvar – klarar av att integreras väl, säger Staffan Gunnarson. – Den som aldrig har etablerat sig bör erbjudas ett större bidrag för nystart i hemlandet. Alla som vistas här illegalt, har begått grov kriminalitet eller tidigare har avvikit efter avslagsbeslut, ska omgående utvisas. Detta är nödvändigt för att upprätthålla lagar och förhindra att ett parallell- och skuggsamhälle växer utom kontroll.

Sedan flera decennier har immigrationen till Sverige varit bidragsdriven och skattefinansierad, vilket ekonomiskt sett inte är långsiktigt hållbart. Den integrationsskuld som har uppstått i det svenska samhället behöver nu betalas av. Denna skuld är dessvärre inte bara ekonomisk. Utanförskapet är lika mycket socialt och kulturellt, med dålig anknytning till majoritetssamhället och bristande anpassning till rådande normer och värderingar.

– Asylrätten är övermogen och behöver reformeras, säger Staffan Gunnarson. – Den har blivit en väg till ett bättre liv genom att kunna runda gällande regler för arbetstillstånd eller för förtäckt biståndspolitik, samt främjande av människosmugglarnas inhumana miljardbusiness. De mer än hundrafalt högre kostnader som mottagandet av asylsökare i EU medför skulle i stället kunna gå till hjälp åt reella flyktingar i krisområden. Vår nuvarande politik är varken särskilt human och kostnadseffektiv eller rättvis globalt sett.

I direktiven till den parlamentariska migrationskommittén anges tydligt att Sverige behöver kunna planera för grundläggande samhällsservice till den som bosätter sig här och att alla ska ges goda förutsättningar att etablera sig i landet. Staffan Gunnarson konstaterar att detta under åratal har varit eftersatt och att det nu i Corona-tid ser ännu dystrare ut för ekonomi och arbetsmarknad.

– Migrationsutredningens tal om nya grunder för humanitärt asylmottagande framstår som antingen totalt verklighetsfrämmande eller rent hyckleri, säger Staffan Gunnarson. – Det som inte har lyckats på 40 år kommer inte plötsligt att gå bättre nu, genom att integrationsskulden tillåts att öka ännu mer. Det är dags att inse att en långvarigt felslagen svensk migrationspolitik har nått vägs ände.

Länk till debattartikel i Borås Tidning: https://www.bt.se/debatt/kravs-negativt-volymmal-for-att-klara-integrationen-64015dfd

Länk till debattartikel i Ulricehamns Tidning: https://www.ut.se/debatt/kravs-negativt-volymmal-for-att-klara-integrationen-64015dfd

Länk till Medborgerlig Samlings migrationspolitiska program: https://www.medborgerligsamling.se/app/uploads/2020/12/Migrationspolitiskt-program-for-Medborgerlig-Samling-reviderat-2018.pdf

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.