Skip to main content
Pressmeddelande

Det krävs mer än mätningar och fina ord för att hantera integrationen

Åsa Tallroth

Åsa Tallroth, vice ordförande i Medborgerlig Samling (MED), replikerar på utspelet från Nyamko Sabuni (L) om Sveriges s.k. integrationsskuld. Sverige har under decennier tagit emot ett större antal människor än vårt samhälle klarat av att integrera eller assimilera. MED har ett väl genomarbetat politiskt program som bland annat innehåller ett tillfälligt asylstopp, strikta krav på försörjning vid anhöriginvandring samt en höjning av återvändandebidraget.

I veckan skrev Nyamko Sabuni (L) i DN om Sveriges s.k. integrationsskuld, som enligt Liberalerna innebär att samhället har en skuld att betala till enskilda personer som kommit till Sverige och som inte har integrerats eller assimilerats. Sabuni nämner inga konkreta åtgärder, bara att vi ska kontinuerligt mäta hur stor integrationsskulden är.

– Det krävs mer än mätningar och fina ord för att lösa de problem som har skapats av 2000-talets politiker, säger Åsa Tallroth, vice ordförande för Medborgerlig Samling (MED). – Nu krävs hårda nypor och tuffa beslut, något jag skarpt betvivlar att Liberalerna är förmögna till.

Medborgerlig Samling vill arbeta på flera fronter för att få bukt med den bristfälliga integrationen och de samhällsproblem som följer i dess kölvatten. MED har ett väl genomarbetat migrations- och integrationspolitiskt program som bland annat innehåller följande åtgärder:

  • Asylstopp förutom för enstaka politiska dissidenter eller konventionsflyktingar.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd. Ambitionen ska alltid vara att personen ska återvända till sitt ursprungsland när läget förbättrats.
  • Strävan vad gäller så kallade ensamkommande barn ska vara att de ska återbördas till sina föräldrar eller andra anhöriga.
  • Anhöriginvandring ska endast vara möjlig för maka/make och barn, inte för vidare släkt och endast till konventionsflykting som fått permanent uppehållstillstånd.
  • Vid anhöriginvandring ska strikt krav på egen försörjning (ej bidragsrelaterad) hos den härvarande ställas.
  • Strama åt lagstiftningen så att uppehållstillstånd i högre grad än idag återkallas då falska uppgifter, hot eller muta förekommit under handläggningen av ärendet.

MED:s migrationspolitiske talesperson Staffan Gunnarson är kritisk till den betydelse som Liberalerna lägger i ordet ”integrationsskuld”.

– Sverige som land har inte på något sätt en skuld till de personer som vi har tagit emot och försörjt för skattebetalarnas pengar, säger Staffan Gunnarson. – Däremot har staten en skuld till kommunerna och det svenska samhället, genom att vi under lång tid har tagit emot fler migranter än vad vi klarar av att integrera eller assimilera. Detta måste vi rätta till genom bland annat negativa volymmål under de närmaste åren.

MED vill genomföra en engångsinsats med ett höjt återvändandebidrag som enbart erbjuds under en viss tidsperiod till personer som ankom före ett visst datum. Det ska utgöra en större satsning vid detta tillfälle, för att sedan aldrig mer återkomma, något som klart måste kommuniceras internationellt och därefter följas.

Återvändandebidrag riktar sig till migranter som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • Dåliga svenskkunskaper samt validerad utbildningsgrad lägre än tvåårig universitetsutbildning
  • Långvarig frånvaro av fullständig självförsörjning

För att förhindra missbruk av systemet ska biometrisk ID-registrering av dem som mottagit bidraget utföras och kopplas till samtidigt asylstopp för att inte bidra till ökad immigration av flera skäl.

– Det kommer ta lång tid och vara ett tufft jobb att komma tillrätta med de problem som decennier av huvudlös politik givit oss, säger Åsa Tallroth. – Därför behöver vi starta arbetet omgående.

Länk till MED:s migrationspolitiska program

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.