Skip to main content
Pressmeddelande

Den grönblå budgeten – besvärjelser istället för kärnverksamhet

By 19 november 2021No Comments

Mikael Flink, ordförande MED Stockholms stad

Igår avslutades budgetdebatten i Stockholms stadshus och den grönblå budgeten klubbades igenom. Som största parti utanför Stadshuset är Medborgerlig Samling mycket kritiska till budgeten. – När jag läser budgeten undrar jag om politikerna i Stadshuset jobbar för FN eller för invånarna i Stockholms stad, säger Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig Samling Stockholm.

Den medborgare som försöker sätta sig in i budgeten möts av en PDF-fil på 557 sidor, fylld till bristningsgränsen av vällovliga utfästelser. De övergripande målen kan snarast liknas vid besvärjelser och fromma förhoppningar. Enbart bland de gemensamma direktiven finns 173 punkter som samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ”prioritera”.

– Vår uppfattning är att den grönblå majoriteten i Stadshuset tycks leva i en annan värld än den som invånarna i Stockholm möter varje dag, säger Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig Samling Stockholm. – De pratar om en ”hållbart växande och dynamisk storstad”, samtidigt som otryggheten ökar, trafiken korkar igen och grundläggande infrastruktur för el, vatten och avlopp är belastad till bristningsgränsen. Det grönblå styret beskriver en ”ekonomiskt hållbar och innovativ storstad”, samtidigt som de slösar miljardbelopp på ballongcirkusar, partistöd, betonglådor och havererade IT-projekt.

I samband med budgetdebatten i Stadshuset lanserar Medborgerlig Samling sina fyra fokusområden inför kommunalvalet 2022:

  • Stoppa skatteslöseriet och fokusera på kärnverksamheten, t.ex. omsorg om äldre och funktionshindrade.
  • Invånarnas trygghet och säkerhet ska vara ett prioriterat mål i all kommunal verksamhet
  • Förbättra framkomligheten genom att rulla tillbaka den katastrofala trafikpolitik som har förts av det grönblå styret
  • Förbättra skolan genom att skapa lugn och studiero, och låt skolan återgå till att förmedla kunskap och förmåga till kritiskt tänkande istället för värdegrund

– Vi är politiker med yrken – inte yrkespolitiker, säger Mikael Flink. – Vi är rejält oroade över samhällsutvecklingen, och är därför beredda att jobba hårt för att skapa en bättre framtid för vår stad. – Stockholms problem kan inte lösas av de partier och politiker som har orsakat dem, säger Mikael Flink avslutningsvis.

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.se