Skip to main content
Pressmeddelande

Den nya distriktsstyrelsen siktar på stockholmskommunerna

By 20 mars 2020No Comments

Igår höll den nyvalda distriktsstyrelsen för Medborgerlig Samling i Stockholms län sitt konstituerande möte. Medborgerlig Samling är aktivt i flertalet stockholmskommuner, och intresset ökar för partiets politik. – Jag märker att fler och fler blir upprörda över det skatteslöseri som pågår, och vill se ökade satsningar på kärnverksamheten i kommunerna, säger Mikael Flink, ny distriktsordförande för Medborgerlig Samling i Stockholms län.

Medborgerlig Samling (MED) i Stockholms län valde i helgen en ny distriktsstyrelse för 2020. I den nya styrelsen finns egenföretagare, chefer, specialister och tjänstemän från både privat och offentlig sektor. Gemensamt för alla är att de har skaffat en gedigen erfarenhet från arbetslivet innan de gav sig in i politiken.

– Jag är övertygad om att vår yrkeserfarenhet ger oss en bättre förståelse för människors vardag, än om vi hade tillbringat ett helt liv som proffspolitiker, säger Mikael Flink, distriktsordförande för MED Stockholms län. – Vi är engagerade föräldrar och skattebetalare som är så pass oroliga för samhällsutvecklingen att vi är beredda att jobba hårt ideellt för att åstadkomma en förändring. Vi gör detta på kvällar, helger och tidiga morgnar – vid sidan av våra ordinarie jobb och engagemang i familjen.

I Stockholms län är MED bland annat engagerade i trygghetsfrågor, kamp mot skatteslöseri och bättre villkor för företag. Flera företrädare deltar i nattvandringar och trygghetsdialoger för att motverka våldet i samhället. Under 2020 kommer partiet att lansera detaljerade politiska program i flera av länets kommuner. MED vill hushålla med kommunernas resurser, stärka kärnverksamheterna och på sikt sänka skattetrycket.

– Många är besvikna på de gamla partierna och den kortsiktighet som har präglat politiken, säger Mikael Flink. – Jag har kommit till insikten att det är dags att själv kavla upp ärmarna. Sveriges problem kan inte lösas av de politiker som har orsakat dem.

Detta är den nya styrelsen för MED Stockholms län:

Ordförande: Mikael Flink

Vice ordförande: Alexander Portnoff

Ledamöter: Fredrik Wilkens, Claes Rickeby, Thomas Jäderström, Thomas Lassen och Karin Thel

Suppleanter: Lena Malmberg och Anna Danieli

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.