Skip to main content
Pressmeddelande

Sveriges akuta jobbkris kräver okonventionella lösningar

By 25 mars 2020No Comments

Thomas Lassen och Fredrik Wilkens, båda styrelsemedlemmar i Medborgerlig Samling Distrikt Stockholm, presenterar i en debattartikel som publiceras idag på Realtid.se sju konkreta förslag på ekonomiska stödåtgärder för att rädda jobben och minska risken att Sverige glider in i mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression. Förslagen är särskilt inriktade mot landets småföretagare.

Sverige befinner sig i djup kris. Varsel och permitteringar duggar tätt. Situationen är nu så akut att den påkallar okonventionella och radikala åtgärder för att rädda arbetstillfällen som vi riskerar att permanent förlora. I denna svåra situation är småföretagarna de som är allra mest utsatta.

Förslagen som presenteras av Fredrik Wilkens och Thomas Lassen är okonventionella och mer kraftfulla än de åtgärder som hittills presenterats av regeringen. Medborgerlig Samling ser inte i grunden, under normala förhållanden, omfattande statliga interventioner som någonting önskvärt. Trots det välkomnar partiledaren förslagen:

– Sveriges problem kan inte lösas av de politiker som har orsakat dem, säger Ilan Sadé, partiledare i Medborgerlig Samling. – Vi välkomnar pragmatiska förslag från våra medlemmar på hur Sverige kan ta sig igenom och ut ur den kris vi står inför. Staterna världen över har beslutat om okonventionella och extremt långtgående restriktioner för att stoppa smittan, och nu krävs det likaså okonventionella och långtgående åtgärder för att rädda 100.000-tals arbetstillfällen i Sverige. Vi riskerar annars att glida in i mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression utan dess like i historien.

Sammanfattning av de förslag på ekonomiska stödåtgärder som presenteras i debattartikeln:

1. Staten tar upp till 100% av kostnaden enligt det nyligen införda systemet för korttidspermitteringar

2. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal ges möjlighet att välja vilken personal som måste permitteras. Dagens system kräver att nästan samtliga anställda omfattas av åtgärden.

3. Möjlighet att “frysa” företag införs som alternativ till likvidation eller konkurs. I praktiken innebär vårt förslag att företagets åtaganden blir frysta och verksamheten pausas med omedelbar verkan. Företaget kan och ska åta sig att återstarta verksamheten vid en senare tidpunkt. Samtliga anställda permitteras under tiden för frysningen.

4. Säkerställ förtroendet för betalningar mellan företag genom att uppdra åt myndighet att återförsäkra fakturaköp till en fast nominell avgift. Det underlättar fortsatt drift av företag som äger sådana förutsättningar.

5. Borttagande av krav på ränta för företagares återlån av redan inbetalda skatter samt utsträckt kredittid från dagens 3 månader till 6 månader.

6. Undanta företagares återlån av skatter från personligt betalningsansvar. Det existerande personliga betalningsansvaret innebär att det i många fall blir mer fördelaktigt för företagare att sätta företag i konkurs, än att rädda företaget och därmed arbetstillfällen.

7. Inför möjlighet för företag att sälja fast och lös egendom till staten till en viss procentsats av egendomens marknadspris, under förutsättning att företaget samtidigt ingår avtal om återköp till samma pris vid senare tidpunkt. Tidigareläggning av tidpunkt för återköp kan påkallas av båda parter. Företaget behåller under tiden brukanderätten och underhållsskyldighet för egendomen. Åtgärden frigör omedelbart likviditet för företag och öppnar ytterligare en möjlighet för företagare att övervintra krisen.

Länk till debattartikeln: https://www.realtid.se/debatt/varje-sekund-raknas-om-jobben-ska-raddas

—————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.