Skip to main content
Okategoriserade

Extravalet som försvann

I dag, söndag 22 mars 2015, skulle det extraval som statsminister Stefan Löfven utlyste i december förra året ha hållits. I dag skulle det svenska folket åter ha fått säga sitt om hur man tyckte att landet skulle styras, efter att det under höstens kaos stått klart att varken Alliansen eller de rödgröna förmått att hitta en lösning på hur de skulle klara av att regera. Alliansen sedan de efter valet i september svikit alla sina väljare och frånsagt sig den möjligheten, trots att de hade kunnat förhandla sig fram till en majoritet i den av folket framröstade ickesocialistiska riksdagen. De rödgröna eftersom även de var i minoritet och därmed inte lyckades vinna budgetomröstningen i samma riksdag.
Istället beslutades det om det kanske största demokratiska haveriet i svensk politisk historia – Decemberöverenskommelsen. Följden blev att allianspartierna på nytt svek samtliga sina väljare och frivilligt gav upp makten till den rödgröna minoritet som folket i höstens val hade sagt att de inte ville skulle styra landet. På bara några månader hade alltså allianspartierna bedragit sina väljare, inte bara en utan två gånger.

Följderna av dessa svek ser vi tydligt i dag. Sverige styrs av en rödgrön regering som, orkestrerade av Miljöpartiet och stödpartiet Vänsterpartiet, fullkomligt saknar regeringsduglighet. Som gång på gång lämnar tvetydiga eller totalt motsägelsefulla budskap och därmed bidrar till att skapa förvirring, oro och konflikter. Detta inte bara hos det svenska folket utan även internationellt.

I dag skulle det kaos som den rödgröna regeringen bidrar till ha kunnat röstas bort av folket. Men det blev inget extraval och här står vi nu, inför ytterligare 3 ½ år av förstörelse av vårt land. Du som röstade på de rödgröna kanske gillar det här? Men du som röstade på något av allianspartierna, hur känns det för i dag när det inte blev något extraval och ditt parti passivt bidrar till att stödja den rödgröna regeringen och du inte kan göra något åt det?

Mitt i allt detta mörker finns i alla fall en liten tröst. I valet 2018 har du chansen att rösta på ett annat borgerligt parti. Ett parti som inte kommer att svika dig, som inte kommer att ingå något odemokratiskt samarbete med de rödgröna. Vi heter Borgerlig Framtid och i motsats till de rödgröna/Alliansen tänker vi inte bara på oss själva utan bryr oss om både dig och det här landets väl och ve.