Skip to main content
Okategoriserade

Veckan då Sverige brast

Under förra veckan blottades de enorma problem som finns inom järnvägsinfrastrukturen, med tre stora störningar bara inom Stockholms län.
Men det var ingen engångsföreteelse. Nästan dagligen rapporteras det numera om sprickor i spåren, signalfel och växlar som inte håller. Var är vår järnväg på väg? Och vad gör Trafikverket?
I en rapport, som presenterades den 4 mars, riktas massiv kritik mot myndigheten från de interna revisorerna:
”Granskningen visar på brister gällande styrning, planering, prioritering och uppföljning av underhållsåtgärder. Fastställda arbetssätt saknas för att identifiera det samlade underhållsbehovet i anläggningsmassan samt att prioritera mellan underhållsåtgärder. Det finns ingen sammanhållen underhållsplan som speglar de prioriterade underhållsåtgärderna för Trafikverket”, skriver dem.

När det är kaos i en organisation som Trafikverket, som har en sådan fundamental roll i vårt samhälle, då måste man tänka nytt!

Först måste Trafikverket och hela den omgivande organisationen med alla underlevarantörer visa på rejält mycket bättre resultat. De många problemen som uppenbarligen finns inom både den egna organisationen och i styrningen måste överkommas snarast och trafiken måste börja fungera klanderfritt igen. Endast så kan myndigheten återfå folkets förtroende.

Sedan måste man från politiskt håll börja tänka långsiktigt, precis som man gjorde i Sverige tidigare och som man fortfarande gör i andra länder. Anslagen måste täcka de behov som finns och det måste finnas en god framförhållning och en planering för långt fram i tiden. Inte som nu, då mycket verkar göras kortsiktigt, inte ordentligt eller till och med för sent.

De etablerade partierna verkar helt ha glömt att en väl fungerande infrastruktur är det viktigaste i ett välfärdssamhälle. Ska vi kunna transportera oss snabbt, säkert och smidigt – och dessutom miljövänligt – måste järnvägen fungera.

Det behövs ett parti som tar ansvar för Sveriges infrastruktur. Det partiet är Borgerlig Framtid. Vi bryr oss nämligen om att Sverige fungerar.