Skip to main content
Pressmeddelande

MED överklagar Göteborgs kärnvapenbeslut till förvaltningsrätten

By 24 augusti 2020No Comments

Göteborgs kommunfullmäktige har bifallit en motion om att staden ska ansluta sig till ICAN – ett internationellt upprop som syftar till att förbjuda kärnvapen. Högsta förvaltningsdomstolen har sedan tidigare fastställt att kommuner inte ska ägna sig åt utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, eftersom dessa hanteras av staten. Medborgerlig Samling överklagar nu kommunfullmäktiges beslut till förvaltningsdomstolen i Göteborg. – Jag vill uppmana Göteborgs politiker att istället fokusera på stadens kärnverksamhet, säger Emanuel Lindström, ordförande i Medborgerlig Samling Distrikt Väst.

Vid mötet den 20 augusti biföll Göteborgs kommunfullmäktige en motion från Stina Svensson (Fi) och Teysir Subhi (Fi) om att Göteborg skulle ansluta sig till ICAN (International Campaign Abolish Nuclear Weapons) Cities Appeal. Kommunfullmäktige klubbade igenom detta beslut trots att Stadsledningskontoret tydligt hade yrkat på avslag i sin beredning av ärendet. Stadsledningskontoret hänvisade till flera tunga instanser, bl.a Högsta förvaltningsdomstolen som i tidigare beslut (RÅ 1990, ref 9) fastställt att denna typ av frågor endast ska hanteras av regeringen och riksdagen (RÅ 1990, ref 9 – se Bilaga 4, avsnitt 3.2.5, sid 17).

– Det är ett brott mot kommunallagen om kommunen tar sig an frågor om utrikes- och säkerhetspolitik, säger Emanuel Lindström, ordförande för Medborgerlig Samling Distrikt Väst. – Det är dessutom ett slöseri med skattemedel och de politiska representanternas tid och energi att ägna sig åt symboliska utsvävningar.

Liknande motioner har lämnats in i flera kommuner, bland annat Uppsala, Örebro, Jönköping, Lund och Höör. I de båda sistnämnda, Lund och Höör, har kommunfullmäktige avslagit motionerna. De styrande i Lund och Höör har gjort bedömningen att dessa frågor är en statlig angelägenhet som inte faller inom kommunens område.

– Det värsta med den här typen av symbolpolitik är att fokus förflyttas och värdefull tid går till spillo, säger Emanuel Lindström. – Göteborgs stad har betydligt mer akuta och allvarliga problem som de styrande borde lägga sin tid och energi på. Jag kommer att arbeta hårt för att kommunens resurser ska läggas på att förbättra den kommunala kärnverksamheten.

Bilagor:

1. Yrkande till Kommunfullmäktige Göteborg
2. Snabbprotokoll från Kommunfullmäktige Göteborg 2020-08-20
3. Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsen i Lund
4. Beskrivning av RÅ 1990, ref 9

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.