Skip to main content
Okategoriserade

Kortsiktig politik kan göra Laxå till ett nytt Filipstad

By 13 november 2020No Comments

Lars-Eric Gustafson, ordförande MED Örebro län

Laxå kommun har figurerat i media den senaste veckan med anledning av kommunens höga flyktingmottagande. Lars-Eric Gustafson, ordförande för Medborgerlig Samling i Örebro län, ser en fara att den kortsiktiga politik som förts i Laxå kommer att få allvarliga konsekvenser. Flyktingmottagandet har finansierats med statliga bidrag, och när dessa upphör kommer kommunen att bli sittande med betydande kostnader. Det är mycket sannolikt att Laxå får en lika katastrofal utveckling som vi tidigare har sett i bland annat Filipstad, Bengtsfors och Högsby.

Laxå kommun är en av Sveriges fattigaste kommuner och även en tydlig utflyttningskommun. Laxå har tagit emot en mycket stor del nyanlända sedan 2013 vilket bromsat den negativa befolkningsutvecklingen och förändrat demografin. Kommunstyrelsen ordförande i Laxå Bo Rudolfsson blev intervjuad i SVT Örebro den 9 november och uttryckte att mottagningen av nyanlända är en ekonomiskt bra affär. Av de knappt 900 personer som anlänt sedan 2013 har ungefär 550 valt att stanna kvar. Laxå kommun får 25 miljoner kronor per år för dessa personer förutom de pengar kommunen fick 2015 – 2017 från staten.

– Enda skälet till att mottagandet är lönsamt för Laxå kommun är att staten på kort sikt har kompenserat kommunen för kostnader för flyktingmottagandet, säger Lars-Eric Gustafson, ordförande för Medborgerlig Samling i Örebro län. – Om Laxå följer utvecklingen i andra svenska glesbygdskommuner som provat detta, så kan vi räkna med kärva ekonomiska tider när statsbidragen upphör. Det finns flera skräckexempel, t.ex. Filipstad, Bengtsfors och Högsby, som brottas med underskott på flera tiotals miljoner per år.

Nu drar staten i handbromsen vad gäller flyktingmottagning och de statliga medlen kommer att krympa. Efter två års etablering ska varje nyanländ vara självgående och inga ersättningar från staten till kommunen utgår efter detta. De nyanlända behöver komma i jobb för att fortsätta bidra som vilka kommunmedborgare som helst. Här har Laxå lyckats ganska väl om man ser till riksgenomsnittet. 80 % av de nyanlända har kommit i jobb eller utbildning på 3 till 4 år. Fortfarande är det dock 20% som behöver försörjas på annat sätt.

– Jag menar att Laxå borde välja en annan väg för att hantera problematiken med utflyttning, säger Lars-Eric Gustafson. – En kommun på dekis behöver satsa på att bygga förutsättningar för entreprenöriell utveckling och inte på att fylla den ekonomiska ballongen med luft som erhålls från staten. För att utvecklas behöver Laxå nya företag som skapar arbetstillfällen och får folk att vilja flytta till kommunen.

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.