Skip to main content
Pressmeddelande

Tydligt nej till EU:s återhämtningsfond vid helgens partistämma

By 16 november 2020No Comments
Åsa Tallroth

Åsa Tallroth, vice partiordförande

Den gångna helgen, 14-15 november, genomförde Medborgerlig Samling sin partistämma på en digital plattform. Under två intensiva dagar behandlades 3 propositioner, 55 motioner och 3 sakpolitiska program. Stämman antog en proposition om att säga nej till EU:s återhämtningsfond, som skulle innebära enorma kostnader för svenska skattebetalare. Om riksdagen godkänner återhämtningsfonden utan att begära långtgående undantag kommer Medborgerlig Samling att verka för en folkomröstning om ett svenskt utträde ur EU. I ett sådant läge skulle Sverige istället förhandla om frihandelsavtal med EU, EES och Storbritannien.

Partistyrelsen fick igenom samtliga tre propositioner under helgens stämma. Mest uppmärksamhet fick propositionen om EU:s återhämtningsfond, som Medborgerlig Samling nu säger nej till. EU-ländernas ledare föreslog i våras att EU:s medlemsstater ska finansiera en återhämtningsfond på över 750 miljarder Euro för att stötta medlemsländernas återhämtning efter Covid-krisen. Sverige tillhör de länder som skulle bli stora nettobetalare till fonden, och Danske Bank har uppskattat att fonden skulle kosta svenska skattebetalare ca 150 miljarder kronor.

– EU håller på att utvecklas till ett överstatligt kakmonster som vill ha mer och mer, säger Åsa Tallroth, vice partiordförande för Medborgerlig Samling. – Den s.k. återhämtningsfonden är ingenting annat än en storskalig transferering av pengar från skattebetalare i norr till bidragstagare i södra Europa. Varför ska svenska skattebetalare behöva jobba till 70 års ålder för att bekosta skatteslöseri och låg pensionsålder i sydeuropa?

Även om Sveriges statsminister Stefan Löfven har sagt ja till återhämtningsfonden så krävs ett riksdagsbeslut för att Sverige ska godkänna den. Riksdagen kommer sannolikt att behandla motionen under de närmsta månaderna.

– Tyvärr talar mycket för att riksdagen kommer att släppa igenom detta skadliga förslag, säger Åsa Tallroth. – Om så sker kommer Medborgerlig Samling att kräva separata förhandlingar där Sverige begär långtgående undantag från våra åtaganden gentemot EU. Har vi inte nått en överenskommelse om sådana undantag senast 2023 så kommer vi att begära en folkomröstning om utträde ur EU. Sverige kan förhandla om frihandelsavtal utan att betala för EU:s överstatliga koloss.

Utöver EU-propositionen fattade partistämman beslut i ett stort antal politiska frågor. Här följer ett urval:

  • avskaffande av stämpelskatt och pantbrevsavgift vid bostadsförsäljning
  • avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk
  • avskaffande av Systembolagets monopol för försäljning av alkohol
  • ett ställningstagande mot skatteslöseriet och de höga svenska skatterna
  • avkriminalisering av sexköp
  • gasvapen och vapenlicenser ska beviljas för skyddsändamål, exempelvis på ensligt belägna gårdar dit polisen inte når fram inom rimlig tid
  • avskaffande av den verkningslösa plastpåseskatten
  • ett principiellt ställningstagande för införande av dödshjälp

Stämman antog en uppdatering av det försvarspolitiska programmet samt nya politiska program för narkotikapolitik och familjepolitik.

Pressföreträdare är välkomna att kontakta Medborgerlig Samlings presskontakter med detaljerade frågor kring stämman och de beslut som fattades. Se kontaktuppgifter sist i pressmeddelandet.

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.