Skip to main content
Pressmeddelande

Kostsamt när all personal på USÖ får en semestervecka indragen

Medborgerlig Samling ställer sig kritisk till Region Örebro läns hantering av den tunga arbetsbelastningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) på grund av Corona-pandemin. – Personalen på USÖ har fått besked att alla får en vecka mindre semester till sommaren. Detta oberoende av aktuell arbetsbelastning på respektive avdelning, säger Lars-Eric Gustafson, ordförande för Medborgerlig Samling i Örebro län.

Under corona-krisen har vårdpersonalen jobbat mycket hårt för att hantera det stora antalet sjuka. Sjukvården har utsatts för hårda påfrestningar, och personalen har ställt upp för att kunna hjälpa så många som möjligt. Emellertid ser situationen inte likadan ut på alla avdelningar.
– Flera avdelningar kommer att ha ett överskott på personal i sommar, säger Lars-Eric Gustafson. – Det hade varit bättre att sätta in åtgärden där den behövs. Alla behöver ju inte jobba den där extra veckan egentligen. Det är ett utslag av en saftglas-mentalitet från regionledningen. Alla ska få lika mycket saft – eller lika lite. Dessutom hade det naturliga varit att personalen fått ta ut sin förlorade semestervecka senare efter den normala semesterperioden. Så har alla andra regioner beslutat.
Den inställda semesterveckan kommer att kosta många miljoner för regionen.
– Alla får nu 15 000 kr i lönepåslag för att jobba denna extravecka, säger Lars-Eric Gustafson. – Det kommer att bli mycket kostsamt för regionen och oss skattebetalare. Som ytterligare plåster på såren så erbjuds personalen ett gåvokort på 1000 kr och ett förstärkt friskvårdsbidrag. Nu framträder dessutom regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn via ett inlägg på Facebook och uttrycker sitt tack till personalen. Tyvärr tackar han i egenskap av partiföreträdare för (S), vilket är galet då det är i egenskap av Regionstyrelsens ordförande han ska tacka personalen. Varför göra partipolitik av ett personalärende? frågar sig Lars-Eric Gustafson avslutningsvis.

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.