Skip to main content
Okategoriserade

Vi vill se Sveriges 9:e största parti Medborgerlig Samling i SVT

Vill du också se ett neutralt och oberoende SVT som verkligen lever upp till den mångfald, de demokratiska värden och folkbildningsambitioner som SVT i sitt sändningstillstånd säger sig representera? Om så är fallet – skriv då under den här namninsamlingen där vi gemensamt kräver att Medborgerlig Samling (MED) får sin del av sändningstiden i SVT.

Namninsamling avslutad. 1752 st underskrifter samlades in.


Syfte

Men vad är detta undrar du? Kan vi kräva att MED får sändningstid i statens mediebolag? Ja, det kan vi – och på goda grunder. De tre mediebolagen i Public Service (SVT, SR och UR) får idag betraktas som ’folkets mediebolag’ då de numera finansieras med hjälp av en obligatorisk tvångsavgift som ingen svensk skattebetalare kan välja bort, vilket var möjligt med det tidigare licenssystemet.

SVT behöver kliva utanför de gamla produktionsramarna och våga göra inslag om och berätta för allmänheten om nytillskott på den politiska arenan. Ett av dessa nytillskott är Medborgerlig Samling och MED bör ha samma möjlighet att synas i SVT som övriga mindre partier som ännu inte finns representerade i riksdagen. Synlighet i SVT ska inte enbart gälla riksdagspartier och F! eller Nyans. Vi kräver att balans ska råda och att andra mindre partier också ska få synas.

I de senaste opinionsmätningarna från Sentio, för april och maj, var Medborgerlig Samling 9:e största parti och som sådant bör det uppmärksammas av Public Service i allmänhet och SVT i synnerhet. Public Service var aldrig sena med att rapportera om när andra nykomlingar såsom F!, Piratpartiet eller Nyans började sina insatser för att ta sig in i riksdagen.

Med enkel matematik kan man räkna ut att om 1.000 personer skriver under denna namninsamling skulle undertecknarnas summa av skattebidrag till SVT motsvara 500.000 kr av SVTs totala budget på 5 miljarder kr per år. Vi vill att de pengarna används till att öka synligheten för Medborgerlig Samling.

På vilka grunder kräver vi detta?
I det nya sändningstillståndet för Public Service 2020-2025 skriver regeringen att statens mediebolag SVT, SR och UR ska ges ”långsiktiga förutsättningar till att fortsätta utveckla en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst i ett föränderligt medielandskap” och att Public Service spelar en viktig demokratisk roll i det svenska samhället. SVT:s uppdrag är att arbeta i allmänhetens tjänst.

På SVT:s hemsida står:

  • att SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.
  • att SVT ska vara opartiskt och sakligt.

MED kom i valet 2018 in i tre kommunfullmäktige: Laholm, Höör och Torsås. Det är av allmänintresse att informera allmänheten om detta eftersom det är en bedrift som inget nytt parti (inte ens SD) åstadkommit första gången partiet ställt upp i allmänna val.

Därför menar vi:

  • att då TV-avgiften numer är obligatorisk bör SVT vara ännu mer noga med att följa sitt uppdrag om att ha en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska vila på en grund av demokratiska värden med mångfald och folkbildningsambitioner på agendan.
  • att istället för att bara låta vissa partier synas i SVT, låta samtliga partier som ställer upp i nationella val synas. Det skulle sannerligen öka på mångfalden och demokrativärdet i SVTs sändningar – för att inte tala om folkbildningsuppdraget.
  • att ett konkret förslag inför valet 2022 är att SVT arrangerar livesända debattforum för samtliga mindre partier som ställer upp i riksdagsvalet.

För övrigt kan nämnas att SVT tidigare sänt live från F!s årsstämmor fast F! står utanför Riksdagen – borde då inte andra partier som ställer upp i val få samma möjlighet att synas i sändningar från Public Service? Självklart är det så. Här brister SVT i sitt uppdrag och detta kan på enkelt sätt rättas till genom att erbjuda samtliga partier som ställer upp i riksdagsvalet samma möjlighet att synas.

Passa på! Genom att skriva under denna namninsamling har du möjlighet att, tillsammans med andra skattebetalare, uppmana Public Service och SVT att de verkligen ska arbeta för att uppfylla sitt uppdrag ”i allmänhetens tjänst”.