Skip to main content
Pressmeddelande

Lindström (MED) fick rätt – Göteborgs symbolpolitik rivs upp av Förvaltningsrätten

Emanuel Lindström, Kontaktperson för MED Göteborg

Emanuel Lindström, distriktsordförande för Medborgerlig Samling Väst, begärde förra året laglighetsprövning när kommunfullmäktige i Göteborgs kommun beslöt att Göteborg skulle ansluta sig till ICAN Cities Appeal – en internationell kampanj mot kärnvapen. Förvaltningsrätten ger nu Lindström rätt, och Göteborg tvingas riva upp sitt beslut. Enligt Kommunallagen ska kommuner inte ägna sig åt utrikes- eller säkerhetspolitik.

Göteborgs kommunfullmäktige fattade det kontroversiella beslutet i augusti 2020 på initiativ av två ledamöter från Feministiskt initiativ. Förvaltningsrätten slår nu fast att det bryter mot kommunallagen om kommunen tar sig an frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.
Ur domen:
”Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha hand om och det är därmed inte en angelägenhet för kommunen. Förvaltningsrätten anser alltså att Emanuel Lindström har visat att det överklagade beslutet inte är lagenligt då det går utöver kommunens befogenheter. Överklagandet ska därför bifallas och det överklagade
beslutet ska upphävas.”
– Medborgerlig Samling menar allvar och gör verklighet av att våra kommuner ska prioritera och sköta sin kärnverksamhet, säger Emanuel Lindström, distriktsordförande för Medborgerlig Samling Väst. Detta utspel är ett slöseri med skattemedel och de politiska representanternas tid och energi ska inte ägnas åt symboliska utsvävningar. I det här fallet har Göteborgs kommun inte handlat i kommuninvånarnas intresse.
Förvaltningsrättens dom bifogas detta pressmeddelande.

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.