Skip to main content
Pressmeddelande

MED JO-anmäler tjänstemän som deltagit i mörkläggning

Åsa Tallroth

Medborgerlig Samling i Södermanland JO-anmäler 12 tjänstemän som avslöjats med att mörklägga information om Covid-19 vid äldreboenden. Anmälan lämnades in efter att Eskilstunakuriren publicerat interna mailväxlingar mellan de ansvariga tjänstemännen. Den senaste månaden har flera journalister efterfrågat statistik kring antal smittade vid äldreboenden i Södermanlands län – information som inte lämnats ut med hänvisning till ”sekretess”. De JO-anmälda tjänstemännen har höga befattningar i region Sörmland samt i kommunerna Nyköping, Katrineholm, Flen, Gnesta och Trosa.

– Det är beklämmande att se hur toppchefer i de sörmländska kommunerna gick samman och kom överens om att inte lämna ut dessa uppgifter, säger Åsa Tallroth, distriktsordförande för Medborgerlig Samling (MED) i Södermanland. – Offentlighetsprincipen är ett av de viktigaste fundamenten i en demokrati. Transparens och öppenhet är av yttersta vikt för att medborgarnas förtroende för våra myndigheter ska upprätthållas.

Sörmland är av särskilt intresse eftersom länet tyvärr har de högsta dödstalen per capita i Covid-19 i hela landet. Enligt Eskilstunakurirens kartläggning har flera medier gjort förfrågningar till de sörmländska kommunerna angående Covid-19 vid äldreboenden. De första förfrågningarna kom in i början av april, och därefter har frågor ställts löpande till flera kommuner. Mailväxling mellan de anmälda tjänstemännen visar att de har försökt innehålla den efterfrågade informationen så länge som möjligt. Tjänstemännen har även diskuterat taktik kring vilka besked de kan lämna för att slippa lämna ut informationen.

– Med positionen som tjänsteman inom svensk förvaltning följer ett tungt ansvar, säger Åsa Tallroth. – Att bryta mot grundlagen torde inte bara klassas som grovt tjänstefel. Det skadar även folkets förtroende för myndigheter, vilket inte gynnar någon i slutändan.

I anmälan till JO skriver MED Södermanland att tjänstemännen har gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel samt brutit mot grundlagen i form av offentlighetsprincipen. Anmälan kan komma att kompletteras med fler namn om det framkommer att fler personer har agerat klandervärt.

————————————

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.