Skip to main content
Pressmeddelande

MED laddar för bråk med federativa Brysselbyråkrater

By 19 oktober 2023No Comments

Vad är EU och vad ska EU vara? Medborgerlig Samling tror inte det går att få medlemsländerna att enas om det. Därför behöver EU i framtiden bli mer en à la carte meny och mindre samma snabbmatsmeny för alla. Dessutom behöver EU väcka liv i  EU:s grundfundament subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, den om att alla beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Visserligen nämns subsidiaritetsprincipen ofta i EU- sammanhang, men varken EU-politiker eller tjänstemän verkar ta hänsyn till den i praktiken.

Idag lanserar Medborgerlig Samling sitt EU-politiska program. Ett vasst EU-kritiskt program där vi listar en rad förändringar vi vill se.

– Till skillnad från dagens trötta borgerliga politiker som inte vill skapa dålig stämning i sina europeiska partigrupper som vill ha ett än mer överstatligt EU, så är Medborgerlig Samling ett piggt och utmanande borgerligt parti. En ’enfant terrible’ i Bryssel/Strasbourg, helt i Sveriges tjänst. Medborgerlig Samlings EU-politiska program kommer att bana väg för en borgerlig EU-kritisk politik i såväl Europaparlamentet som i riksdagen, säger Pia Rundkvist, EU-politisk talesperson för Medborgerlig Samling.

Medborgerlig Samlings EU-program, vars fokus på subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, går som en röd tråd genom programmet, bjuder bland annat på förslag som stopp för Chat Control 2.0, ett kontroversiellt EU förslag som går emot Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter vad gäller personlig integritet och dessutom missar målet med förslaget, de brottslingar man vill komma åt med förslaget befinner sig i regel inte ute på det öppna nätet som vanliga medborgare. Här velar ännu den borgerliga regeringen i hur de ska ställa sig till förslaget.

Medborgerlig Samling anser även att Sveriges implementering av EU-direktiv gått över styr och kraftigt bör sänkas till miniminivå. Exempel på detta är Sveriges förhållning till reduktionsplikt och dygnsvila för kritiska samhällsfunktioner, rekommendationer från EU som Sverige överimplementerat. Medborgerlig Samling vill helt enkelt sätta stopp för att flytta mer makt till Bryssel, vilket gör att MED säger nej till de aktuella förslagen om tvångsrenoveringar och höjda krav på avlopp i glesbygd.

– Medborgerlig Samling är för frihandel och ett EU som agerar garant för fred men svenska medborgare har aldrig röstat för en kostsam,  byråkratisk extra stat ovanpå svenska staten. Medborgerlig Samling adresserar detta på ett sätt vi inte ser bland de övriga borgerliga partierna. Med det här EU-politiska programmet står vi redo inför Europaparlamentsvalet nästa år, avslutar Daniel Sonesson, partiledare Medborgerlig Samling.

Bifogade filer
EU-politiskt_program_2023

Medborgerlig Samling  (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.www.med.se

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, [email protected], 0761-19124