Medborgerlig Samling föreslår en Lex Guillou - Medborgerlig Samling Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling föreslår en Lex Guillou

By 26 oktober 2023No Comments

Jan Guillou har under lång tid hävdat att de rika betalar för lite skatt. Medborgerlig Samling har därför tittat närmare på möjligheterna för Jan Guillou och andra privilegierade människor att frivilligt betala mer skatt. Emellertid saknas det lagstöd för sådana frivilliga skatteinbetalningar vilket gör att Skatteverket skickar tillbaka pengarna.  För ett liberalkonservativt parti är rätten att få betala mer skatt till staten än vad lagen kräver en viktig frihetsfråga varför Medborgerlig Samling föreslår en lagändring i inkomstskattelagen så att det blir möjligt att donera pengar till det offentliga genom att betala extra inkomstskatt. Detta står att läsa i MEDs skattepolitiska program, som nu uppdaterats med flera ändringar från partistämman i september.

Ytterligare en nyhet i det skattepolitiska programmet är en möjlighet till större intäkter för glesbygdskommunerna. De etablerade politiska partierna har sedan länge övergivit glesbygden som man numera endast håller vid liv genom ständigt ökade statliga bidrag. Medborgerlig Samling har som mål för sin skattepolitik att bryta detta destruktiva beroende. MED har sedan tidigare ett förslag som ger det lokala näringslivet rätten att betala bolagsskatt till kommunen istället för staten. Denna möjlighet till att gynna den lokala ekonomin förstärker vi nu genom att föreslå kommunal beskattningsrätt av exempelvis råvaru- och energiutvinning. Det eventuella lokala skatteuttaget ska kvittas mot de punktskatter och statliga skatter som producenterna ändå skulle tvingats betala för att garantera att de inte betalar mer skatt än tidigare.

– Regeringar av olika kulörer har ägnat decennier åt en socialistisk politik som har gjort Sverige till ett fattigare land. Vi vill skapa drivkrafter för företagande, innovation och arbete istället för passivitet och låt-gå-mentalitet. MEDs skattepolitiska program visar vägen för ett borgerligt skattesystem som sätter Sveriges välstånd i centrum, säger Erik Kärnekull, skattepolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.med.se

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, anna.danieli@med.se, 0761-191244

Leave a Reply