Skip to main content
Pressmeddelande

MED lanserar pensionspolitiskt program

By 17 januari 2022No Comments

Ilan Sadé, partiordförande Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Idag lanserar Medborgerlig Samling sitt pensionspolitiska program. Programmet är ett steg i partiets löpande politikutveckling och är efterlängtat av många väljare och medlemmar. Det nya programmet innehåller skarpa förslag som drastiskt skulle förbättra tillvaron för både dagens och morgondagens pensionärer

En grundpelare i Medborgerlig Samlings pensionspolitiska program som lanseras idag är att förstärka kopplingen mellan inbetalning och utbetalning. I programmet finns också förslag för att minska medborgarnas beroende av politikernas beslut. Målet är glasklart – att flytta över makten från politikerna till medborgarna genom att skapa gynnsammare förutsättningar för det enskilda pensionssparandet.

– Vi vill se en förflyttning av makten från politikervälde och statlig byråkrati till den enskilde medborgaren. Pensionssystemet skapar ett stort beroende av statliga beslut och det finns egentligen inga garantier för någonting. Detta skapar en osäkerhet hos de som arbetat ett helt liv och betalat mängder i skatt. Vi vill att de som är på väg att gå i pension ska känna att de har makt över sin situation och är trygga med att de klarar sig på sina pensioner, säger Ilan Sadé, partiordförande för Medborgerlig Samling.

Medborgerlig Samling föreslår i programmet att det statliga pensionssystemet reformeras genom att de yrkesverksammas inbetalningar minskar, samtidigt som eget pensionssparande gynnas. En statlig garantipension ska finnas kvar och likaså en viss inkomstbaserad pension, men den privata delen ska öka. I tillägg ska även dagens premiepensionssystem, som är en form av halvmesyr, avvecklas och privatiseras till fullo.

– Kopplingen mellan förvärvsarbete och pension behöver stärkas, vilket delvis sker automatiskt genom Medborgerlig Samlings politik, som för med sig ett ökat enskilt pensionssparande. Utöver den statliga garantipensionen bör det inte finnas ytterligare stödformer, vilka bryter kopplingen mellan arbete och pension, säger Ilan Sadé.

Programmet innehåller också ett skarpt förslag om att omgående införa ett grundavdrag på 100 000 kronor per år för alla med förvärvsinkomst, inklusive pensionärerna. Det höjda grundavdraget skulle framför allt göra skillnad för de med låg pension och små marginaler. Detta är en reform som kan genomföras omgående och som inte är beroende av ändringar i pensionssystemet, vilka tar längre tid att genomföra. Effekten skulle bli en omgående förbättring i vardagen för en stor mängd människor som idag lever med, eller kommer att leva med, en låg pension.

Tre viktiga punkter i Medborgerlig Samlings nya pensionspolitiska program

  • Grundavdrag på 100 000 kr till alla pensionärer
  • Växla från statlig pension till ökat enskilt sparande
  • Avskaffa bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet

 

För hela programmet, klicka här

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.se