Skip to main content
Pressmeddelande

MED Stockholm har distriktsstämma

By 8 mars 2018No Comments

Medborgerlig Samling Stockholm har distriktsstämma på söndag. Där beslutar medlemmarna om listor till landstinget och Stockholms stad.

Det nya partiet Medborgerlig Samling (MED) Stockholm har distriktsstämma på söndag. Stämman kommer bland annat att besluta om vallistorna till Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

På listorna föreslås ett stort antal namnkunniga personer. MED har som princip att politiker inte ska komma från ungdomsförbund, utan ha kunskaper och erfarenheter från verkligheten. Det här blir första gången som MED ställer upp i allmänna val.

Partiet har idag runt 600 medlemmar i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt på stämman.

Stockholmsfrågor som MED driver:
– En infrastruktur anpassad till människor.
– Stopp för Nobelbygget
– Avveckla landstinget – satsa på sjukvården
– Trygghet på gator och torg
– Ett bättre företagsklimat

Distriktsstämman hålls i Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, sal 1.
Stämman öppnar 11 mars kl 13.00 och beräknas pågå till 19.00.

Stämman är även öppen för media.

För kontakt:
Fredrik Clementz, ordförande i MED Stockholm, tel 070-999 52 36