Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling presenterar miljöprogram – konsekvensanalys före slagord

By 19 mars 2018No Comments

Medborgerlig Samling presenterar idag sitt miljöpolitiska program inför valet. Programmet är inspirerat av ”Green Conservatism”, vilket betyder konsekvensanalys före miljöpolitiska slagord och tilltro till teknikutveckling samt ekonomiska styrmedel för att värna miljön.

Medborgerlig Samling (MED) är ett nytt politiskt parti som satsar på riksdagsvalet i höst. Partiet presenterar idag sitt miljöpolitiska program. En bärande idé i programmet är ”Green Conservatism”, vilket förenar hållbar ekonomisk utveckling med skydd för natur och miljö.

Konkret innehåller programmet ett antal principer och förslag som ska ligga till grund för beslutsfattande på miljöområdet.

1. Konsekvensanalyser. De globala följderna av miljöpolitiken måste tas in. Vi kan exempelvis inte skapa regler som minskar CO2-utsläpp i Sverige om följden blir att utsläppen bara flyttar eller till och med ökar i andra länder.

2. Teknikutveckling. Den tekniska utvecklingen går framåt, vilket är positivt för miljön. Mindre resurser behöver användas, energiproduktionen effektiviseras och vår kunskap om miljöfarlig verksamhet ökar. Kärnkraft generation 4 ska inte stoppas.

3. Ekonomiska styrmedel. Det bästa sättet att skapa ett långsiktigt skydd för miljön är att miljökostnaderna ersätts fullt ut. Vid ingrepp och miljöskadlig verksamhet ska den som gör ingreppet betala den fulla kostnaden och den drabbade erhålla ersättning. Detta är inte fallet idag vid exempelvis gruvdrift.

– Miljö är ett av MEDs prioriterade områden. Det handlar om långsiktighet och ansvar för kommande generationer. Dagens miljöpolitik handlar mest om slagord och politiskt poserande. Vi håller oss till fakta och vill göra verklig skillnad för miljön, säger MEDs miljöpolitiske talesperson Christoffer Lernö.

För mer information: Christoffer Lernö, [email protected] tel 0709-404 521