MED utmanar: Inför krigsekonomi nu för Europas säkerhet - Medborgerlig Samling Skip to main content
Pressmeddelande

MED utmanar: Inför krigsekonomi nu för Europas säkerhet

By 10 november 2023No Comments

– Regeringens budget innebär 2% av BNP till försvar 2028, dvs. om fem år. MEDs försvarspolitik innebär 250 miljarder extra nu och 4% av BNP till försvaret så snabbt som möjligt. Det är krig i Europa nu, vi kan inte vänta till 2028, säger Kai Rämö, försvarspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

Dagens försvarsmakt är fortfarande underfinansierad, trots ett tillskott på 22 miljarder kronor från regeringen. Det är inte tillräckligt enligt Medborgerlig Samling. Partiet har vid höstens stämma antagit ett försvarspolitiskt program som inte blundar för de säkerhetspolitiska problem som finns i både Europa och övriga världen. Det är en pragmatisk försvarspolitik, som syftar till att lösa de problem som finns inom svenskt försvar och stöd till allierade länder.

Några förslag från det nyligen antagna försvarspolitiska programmet:

  • Minst 4% av BNP ska gå till försvar under överskådlig tid.
  • 250 miljarder ska tillföras till Försvarsmakten omedelbart, för att lösa de problem som finns inom infrastruktur, materiel, lönestrukturer och fortifikatoriska åtgärder.
  • Tillverkning av krigsviktig ammunition ska utökas i Sverige, för nationella behov och stöd till allierade länder.
  • Antalet krigsförband ska utökas snarast, för att få en krigsorganisation på 250.000 personer.
  • Civilt skytte ska underlättas, för att förbättra värnförmågan. Detta inkluderar både jakt- och sportskytte.
  • Staten ska ha en säkerhetstjänst, för att minimera risken för säkerhetsluckor mellan olika organisationer och myndigheter. En ensad säkerhetstjänst blir mer rationell och effektiv för att hantera framtidens säkerhetshot.
  • Försvarsmakten ska kunna verka mot nationell och internationell terrorism.

– Det är krig i Europa nu, och om Ukraina inte lyckas återta sitt territorium kan Sverige, Finland eller Baltikum vara nästa måltavla. Varför vill regeringen vänta med att utöka. finansiering, rekrytering och uppbyggnad av nya krigsförband? Medborgerlig Samling vill utöka krigsorganisationen med cirka 200.000 personer, och det arbetet måste påbörjas snarast, säger Kai Rämö, MEDs försvarspolitiska talesperson. 


Vid frågor, kontakta MEDs försvarspolitiska talesperson, Kai Rämö, kai.ramo@med.se

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.med.se

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, anna.danieli@med.se, 0761-191244