Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling Järfälla tar strid mot skatteslöseriet- här är skuggbudgeten till kommunfullmäktige

By 6 november 2023No Comments

MED Järfälla presenterar en budget i linje med sitt löfte till väljarna. Partiet prioriterar invånarnas trygghet, skolbarnen och lägger om bostadspolitiken för att stoppa ghettofieringen.

– När vänsterstyret, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, gör stora besparingar på skolan ökar vi istället barn- och elevpengen rejält med 69,2 miljoner kronor. Vi vill ha de bästa skolorna i regionen. Skolans kvalitet utgör en av de mest betydelsefulla faktorerna för medvetna och unga familjer när de väljer en ny hemkommun. Om vi fixar skolan och upplåter betydligt fler villatomter än idag skulle vi kunna locka fler höginkomsttagare till kommunen och förbättra den sociala sammanhållningen, säger Fredrik Grufman, gruppledare MED Järfälla.

Enligt en färsk undersökning från Svenskt Näringsliv är Järfälla en av landets hårdast drabbade kommuner när det gäller företagens påverkan av brottslighet. Vi kommunpolitiker kan göra mycket för att vända utvecklingen, säger Fredrik Grufman som själv driver en framgångsrik bilverkstad.

– Järfälla kommun har stora problem med gränsöverskridande kriminalitet. När jag ser Centerpartiets skattefinansierade annonser i lokaltidningen om att stoppa den gränsöverskridande kriminaliteten undrar jag hur det ska gå till utan att förbjuda tiggeriet. Medborgerlig Samling gick till val på att förbjuda tiggeriet, och nu lägger vi skarpa förslag på att ändra kommunens ordningsföreskrifter. Så länge Centerpartiet vägrar förbjuda tiggeriet kommer kommunens näringsidkare och invånare fortsätta att drabbas av den gränsöverskridande kriminaliteten och fler människor kommer att fara illa.

I ett modernt samhälle bör Järfällaborna kunna förvänta sig rena och städade gator och parker. Nu ska kommunstyrelsen skära ned på området med 23 miljoner kronor. Oacceptabelt, anser Fredrik Grufman.

– Vi ska istället prioritera skötseln och underhållet av våra gemensamma ytor. Rena och välskötta gator är av avgörande betydelse för att skapa en trivsam och attraktiv miljö för kommunens invånare och besökare. Dessutom främjar välskötta gator bättre luftkvalitet, vilket är avgörande för invånarnas hälsa. Vänsterstyrets neddragningar på området tillsammans med tiggeriet kommer orsaka stora konsekvenser för Järfällabornas livsmiljö med omfattande nedskräpning som kommer ta allt längre tid att åtgärdas.

Kommunstyrelsen höjer nu skatten för alla Järfällabor. Ett måste för att värna välfärden, påstår kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S). Tommy Källarsson (MED), ledamot i kommunfullmäktige, hävdar motsatsen.

– Vår budget är ett levande bevis på att så inte är fallet. Vi ökar anslaget till äldre- och omsorgsnämnden med 71 miljoner kronor, vi ger vårdpersonal möjligheter till kompetensutveckling och vi ger nämnden i uppdrag att ta fram fler förslag på trygghetsboenden i kommunen. Genom att erbjuda fler trygghetsboenden kan vi skapa en bättre övergång för äldre som behöver byta från sina tidigare boenden till äldreboenden samtidigt som vi bidrar till att minska ensamheten bland äldre.

Efter årtionden av ekonomisk misskötsel är nu Järfällaborna skuldsatta upp över öronen. Kommunens ekonomi har nått sin bristningsgräns och nu måste den saneras. Tommy Källarsson fortsätter:

– Varannan dag eldas ca 1 miljon kronor upp enbart i räntekostnader. Fortlever politikernas spenderarvilja har vi snart ingen välfärd att tala om i framtiden. Genom att prioritera kärnverksamheten kan vi både satsa på skolan och annan viktig verksamhet och samtidigt sanera kommunens ekonomi. Vi minskar kommunens låneskuld med hela 700 miljoner och når ett tre-procentigt resultatmål redan inom 3 år. De beslut som tas av kommunfullmäktige ikväll blir helt avgörande för kommunens utveckling de kommande åren.

Medborgerlig Samlings skuggbudget finns att läsa på denna länk.

Kontakt: Tommy Källarsson, Politisk sekreterare Järfälla kommun, [email protected], telefon 08-580 280 96

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.med.se

 

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, [email protected], 0761-191244