Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling lanserar nu MED-hjälpen

I Sverige finns en övertro på det allmännas uppgift och möjlighet att uppmärksamma och ge stöd till utsatta. I den mån det finns resurser att fördela tas i bästa fall hänsyn till ekonomiska behov men oftast tas allt för liten hänsyn till förtjänst. För den person som riskerat sin egen säkerhet och som blivit skadad i samband med tjänstgöring för att skydda och hjälpa oss andra gäller samma regler som för alla andra vid en längre sjukskrivning. Utöver fysiska skador så drabbas även en del av psykiska ärr som kan vara desto svårare att diagnostisera i vårt fredliga land. För den enskilde eller dennes familj kan detta få stora konsekvenser både ekonomiskt och socialt.

Vi inom Medborgerlig Samling vill se ett empatiskt samhälle där medborgare som ställer upp för varandra när olyckan varit framme. De som arbetar i vissa vårdyrken och de som arbetar för att ge oss säkerhet riskerar råka för någon inom tjänsten som innebär en längre sjukskrivning. Oavsett om det handlar om en soldat som upplevt strid i Afghanistan eller en ambulansvårdare som fått en sten kastad mot sig kan man som enskild alltid göra något för att stödja och skapa en lite lättare vardag för den som drabbats av motgångar. Vi i MED vill ha ett samhälle där alla inser att staten inte utgör något substitut för vårt eget ansvar och hur vi väljer att bemöta varandra och särskilt hur vi bemöter dem som tjänar oss alla.

Medborgerlig Samling lanserar nu MED-hjälpen. Ett privat initiativ för att stötta grupper i samhället som förtjänar stöd i sitt arbete att skydda och hjälpa oss andra. Vi vill därigenom höja dessa gruppers anseende i samhället i stort och synliggöra ideella organisationers arbete i sammanhanget.

Medborgerlig Samling ger därför ett direkt stöd genom gratis annonsering på vår hemsida och i
sociala medier där vi hjälper till att sprida budskapet. Vi är själva en ideell rörelse och bidrar därför inte ekonomiskt till de organisationer vi marknadsför. Vi har heller inga förväntningar på några gentjänster i någon form. Vår roll är att erbjuda de organisationer vi själva väljer annonsplats och efter att de tackat ja löper avtalet på tills vi väljer att ge stöd till nästa grupp.

Först ut är Kamrathjälpen som organiseras via Sveriges veteranförbund. Vi uppmanar alla våra följare att gå via länken till Kamrathjälpen och läsa om deras verksamhet och den hjälp de ger till enskilda som har tjänat vårt land. Ge vad ni kan. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 50 kr gör nytta och många bäckar små gör en stor å. Häng MED och stöd Sveriges veteraner.

Hjälp MED hjälpa genom MEDhjälpen