Skip to main content
Information

Medborgerlig Samling lanserar politiskt program för kryptovalutor

Medborgerlig Samling blir idag det första svenska partiet att lansera ett politiskt program för kryptovalutor. Partiet vill förändra dagens politik som de menar går ut på att begränsa, bestraffa och övervaka. Istället vill partiet möjliggöra innovation och utveckling, värna individens frihet och integritet och öka konkurrensen för banker.

Daniel Sonesson Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Partiet lägger fram riktlinjer för svensk politik på sex områden som ska bidra till en sund utveckling inom kryptovalutaområdet, där privatpersoners och företagandets frihet såväl som samhällets behov av säkerhet och rättvisa beaktas. Kryptovalutor menar partiet ökar individens möjligheter att agera oberoende av traditionella finansiella institutioner, vilket kan främja personlig integritet, frihet och självbestämmande samtidigt som oligopoltendenser i bank- och finansbranschen motverkas.

Partiledaren Daniel Sonesson är tillika börs-VD för ett företag verksamt i sektorn. “Sverige har många duktiga innovatörer och entreprenörer. Istället för att hålla dem tillbaka vill vi i Medborgerlig Samling frigöra dessa krafter” säger Sonesson. “Svensk politik behöver få ett betydligt större politiskt fokus på ekonomisk tillväxt och värdeskapande. Vårt välstånd hålls tillbaka av en stor stat, höga skatter, regleringsiver och bidragsberoende. Det vill vi i MED ändra på” fortsätter han.

Med ett särskilt politiskt program för kryptovalutor utmärker sig Medborgerlig Samling gentemot andra partier som ett parti inriktat på innovation, företagande, tillväxt och välstånd. Ny teknik kan på allvar utmana bankernas oligopolbeteende och öppnar för ökad konkurrens inom finansiella tjänster, något som ytterst gynnar Sveriges internationella konkurrenskraft.


Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.