Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling presenterar integrationspolitiskt program

By 24 februari 2018No Comments

Medborgerlig Samling presenterar nu ett integrationspolitiskt program. Det föreslås ett stort antal punkter för en förändrad politik. Individens ansvar för integrationen betonas och politikens ska värna om gemensamma värderingar.

Medborgerlig Samling (MED) har tagit fram ett integrationspolitiskt program. Integrationen och de frågor som hänger samman med den har blivit allt viktigare för väljarna. Utan en fungerande integrationsmodell hamnar ett land oundvikligen i den typen av problem som vi ser i samhället idag – ökad otrygghet, en välfärd under hårt tryck, bristande lag och ordning och andra typer av konflikter mellan invånarna. I detta har politiken, främst den nationella nivån, ett stort ansvar.

I det nya integrationspolitiska programmet lyfter MED fram ett antal punkter för en bättre fungerande integration.

  • Individens ansvar att anpassa sig i samhället
  • Högre krav för förlängt uppehållstillstånd och medborgarskap
  • Försvara en sekulär offentlighet och betona dess opartiskhet

– Vi har jobbat med det här programmet i över ett år. För väljarna är det här ett område som är oerhört viktigt. Människor känner en djup oro över utvecklingen i vårt land. Sammanhållningen finns knappt längre, polariseringen har aldrig varit djupare och förståelsen människor emellan har aldrig varit så låg. Integrationen kommer att bli ett av de mest akuta åtgärdsområden som vi måste ta tag i, säger Mons Krabbe, integrationspolitisk talesperson för MED.

Hela programmet kan läsas här.


För kontakt:

Mons Krabbe, [email protected]