Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling presenterar kandidaterna till Europaparlamentet

By 30 december 2018No Comments

Medborgerlig Samling har fastställt listan med partiets kandidater till Europaparlamentsvalet 2019 efter en intern process med nomineringskommitté, medlemsomröstning samt förtroenderåd. Listan innehåller 13 kandidater med Fredrik Sander högst upp följd av Pia Rundkvist, Staffan Gunnarson och Mons Krabbe.

– Det starka stöd jag har fått är glädjande och väldigt hedrande. Jag ser fram emot att tillsammans med de andra kandidaterna driva en valkampanj för ett reformerat EU med större folkligt stöd, en stärkt inre marknad och ett EU som prioriterar kärnuppgifterna, områden där det finns en tydlig gränsöverskridande logik, säger Fredrik Sander.

– EU:s utveckling mot en överstatlig federation måste brytas och EU måste återgå till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete, där de flesta besluten fattas av medlemsländerna själva. Ett anpassat medlemskap, där länder kan stå utanför vissa delar av EU-samarbetet, bör bli grundprincip. För Sveriges del handlar det om Schengen- och eurosamarbetet, fortsätter Sander.

– EU-samarbetet har tagit en riktning som en majoritet av medborgarna i medlemsländerna anser är fel och därmed minskar unionens legitimitet. Denna trend måste brytas och det övergripande målet måste vara att omforma EU och begränsa överstatlighet till i princip det som rör den inre marknaden och vissa av EU:s kärnuppgifter, avslutar Sander.

Hela listan:

Placering Namn Titel

1

Fredrik Sander Jurist

2

Pia Rundkvist Förändringsledare

3

Staffan Gunnarson Föreläsare

4

Mons Krabbe Säkerhetspolitisk konsult

5

Kai Rämö Yrkesofficer

6

Martin Elmberg Civilingenjör

7

Thomas Martinsson Polis / Kriminalinspektör

8

Carl-Axel Stein Förändringskonsult och ekonom

9

Karl Haargaard Chaufför

10

Leif Svensson Civilingenjör

11

Edward Nordén Jordbrukare

12

Nicklas Ljungholm IT-arkitekt

13

Fredrik Clementz Entreprenör

Valet till Europaparlamentet äger rum 26 maj, förtidsröstningen startar 8 maj.

Läs Medborgerlig Samlings valmanifest för EU-valet 2019