Skip to main content
Okategoriserade

Meddelande med anledning av förestående demonstration i Stockholm

By 14 december 2018No Comments

Partivänner!

Medborgerlig Samling ska inte delta i den av Katerina Janouch anordnade demonstrationen ”Mynttorgetprotester mot maktmissbruk”. MED är ett parti som aktivt arbetar mot identitära ideologier vilka kommer att vara starkt representerade på demonstrationen. Partiets valanalys visar också tydligt att samarbetet med Katerina Janouch inte blev en framgång utan istället präglades av kontroversiella uttalanden som inte överensstämde med MED:s ideologiska linje och sakpolitiska ställningstaganden. Dessa uttalanden gav upphov till en bild av partiet som flertalet medlemmar fann direkt felaktig och som också var felaktig i sak. Partiet ska inte förknippas med denna demonstration och partiets symboler ska därmed inte heller synas där.

Sans, relevans och leverans ska krävas i varje politisk fråga – i synnerhet i framtagandet av och inför beslut om FN:s globala ramverk om migration.

Avtalet om FN:s globala ramverk om migration kan kritiseras till sitt innehåll men framförallt hur det har tagits fram. I MED:s perspektiv är det i nuläget snarare en demokratifråga än en migrationsfråga.

Å ena sida rasar extremer om massinvandring och drar allra migranter över en enda identitär kam som om varje individ vore ansvarig för den kraftiga ökningen av våldsbrott och våldtäkter, å andra sidan tiger riksdagspartierna frenetiskt tills de är tvingade att komma ut i det offentliga samtalet.

Mitt i denna polarisering kring migrationen är MED en av få som lyfter fram demokratiperspektivet: Hur kan stater, väljare och befolkningar ta ställning till ett såpass omfattande och betydelsefullt avtal när detta varken innefattar konsekvensanalys eller har debatterats i Riksdagen? Det är ju först i sista minuten som media har börjat belysa förslaget till avtal. Vi är helt enkelt bara i början på det samtalet.

Tyvärr ger media genom sitt fokus och riksdagspartierna genom sin tystnad ytterlighetsrörelserna möjligheten att styra och dominera det offentliga samtalet. Det på ett sätt som i ett redan ängsligt offentligt samtalsklimat begraver vitala angelägna demokratifrågor. FN:s ramverk är en sådan vital demokratifråga som borde diskuteras öppet, intellektuellt och prövande.

Men kanske vi ändå kan få se media och en politik som har råg i ryggen att ta ledningen i samtalet? Det behövs för vår demokratis skull.

Vi i MED tar vårt ansvar genom att ta ställning för och medverka till det sansade och relevanta offentliga samtalet.

Partistyrelsen

Medborgerlig Samling