Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling satsar vidare mot EU

Medborgerlig Samling satsar vidare mot EU-valet nästa år. Partiet vill se ett EU som ett huvudsakligen ekonomiskt samarbetsprojekt och vill motverka en ökad överstatlighet som saknar en bred förankring. MED ser även EU-valet som en möjlighet för nya partier att komma fram. MED tog mandat i tre kommuner i valet i höst och partiet satsar nu vidare mot valet till Europaparlamentet nästa år. MED önskar i högre grad sträva mot unionens grundläggande samarbete – ett i huvudsak ekonomiskt samarbete och mindre av ett politiskt överstatligt samarbete.

– Vi vill hålla hårt på den så kallade subsidiaritetsprincipen – att beslut ska tas på lägsta möjliga nivå, nära medborgarna i respektive land – och motverka färdriktningen mot federalism och ökad överstatlighet. Vi vill istället se ett samarbete mellan mer självständiga stater för medborgarnas bästa, säger partiets talesperson i EU-frågor Staffan Gunnarson. Medborgerlig Samling anser att varje skattekrona och euro ska användas effektivt och att en växande central Bryssel-administration inte får bli något självändamål, vilket det tyvärr är för vissa partier. Däremot bör gränsöverskridande frågor hanteras på EU-nivå, såsom klimat- och energipolitik, frihandel, försvars- och säkerhetsfrågor samt migration. Att EU-kampanjen nu tar vid efter riksdagsvalet innebär även en viktig signal om att Medborgerlig Samling är ett parti som arbetar långsiktigt och på bred front.

– MEDs politik på EU-nivå känns igen från MEDs politik på nationell och lokal nivå, dvs EU ska endast fokusera på dess kärnverksamhet och skatteslöseriet måste stoppas. Med vårt fokus på medborgarnas Europa visar vi på att det finns en gyllene medelväg mellan federalism och utträde, menar Staffan Gunnarson.