Skip to main content
Okategoriserade

MEDhjälpen uppmärksammar Stiftelsen Doku

I Sverige finns en övertro på det allmännas uppgift och möjlighet att uppmärksamma och ge stöd till utsatta. I den mån det finns resurser att fördela beaktas i bästa fall  ekonomiska behov men oftast tas allt för liten hänsyn till förtjänst. MED-hjälpen är ett privat initiativ för att stötta grupper eller organisationer i samhället som förtjänar stöd i sitt arbete att skydda och hjälpa oss andra. Vi vill därigenom höja dessa gruppers synlighet i samhället i stort och synliggöra ideella organisationers arbete i sammanhanget. Vi är själva en ideell rörelse och bidrar därför inte ekonomiskt till de organisationer vi marknadsför. Vi har heller inga förväntningar på några gentjänster i någon form. Vår roll är att lyfta upp beundransvärda initiativ.

Denna gång är det projektet Doku.

Stiftelsen Doku är ett partipolitiskt och religiöst obundet projekt som främst syftar till att granska och åskådliggöra den radikala och våldsbejakande islamismen i Sverige. Bakom projektet står en styrelse som består av ordförande Peter Gustavsson och ledamöterna Johan Lundberg och de två välkända journalisterna Magnus Sandelin och Sofie Löwenmark.

Sverige har en lång och besvärande intrikat historia av att inte fånga upp extremism och våldsamma extremister i tid. Istället tycks vi alltid invänta tillfället då det är både politiskt acceptabelt (eller opportunt) och tillfällen då det har blivit ett tydligt problem. En ökning, i Sverige, av våldsbejakande islamister från 200 till obegripliga 2000 på 10 år är bedrövligt. Det är också en konkret samhällsfara. Problematiken där en polarisering uppstår är också påtaglig. Vi är redan där.

I ett sådant läge är det utmärkt att trovärdiga och erfarna journalister tar initiativet till ett projekt som Doku. Det ger en god balans i dessa frågor som ofta framställs som endimensionella av extrema, eller bara okunniga, krafter.

Det är i nuläget på ideell basis vilket betyder att man kan göra en aktiv insats för att åskådliggöra detta samhällshot via swish på nummer – 1236197065

Följ länken nedan för information och avslöjanden.
https://doku.nu/