Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling Väst har fastställt sina vallistor

By 28 mars 2022No Comments

Den nytillträdda distriktsstyrelsen i Medborgerlig Samling Väst. Från vänster: Göran Newberg, Claes-Åke Henricsson, Emanuel Lindström, Mathias Bjerstaf, Fredrik Dellby, Christian Lundquist, Lucas Ljungblad (på bilden saknas Mats Överfjord, Robert Nordgren och Claes Andersson). Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling (MED) Väst har hållit distriktsstämma och spikat sina vallistor till region Västra Götaland, region Halland samt för kommunerna Göteborg, Stenungsund, Härryda och Borås. Målet inför valet 2022 är att ta plats i regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 

Lördagen den 26 mars genomförde Medborgerlig Samling (MED) distrikt Väst sin årsstämma. En viktig punkt på dagordningen var att fastställa vallistor för region Västra Götaland, region Halland och samt för Göteborg, Stenungsund, Härryda och Borås. Distriktet valde också ny distriktsstyrelse där Emanuel Lindström från Göteborg fick förnyat förtroende som distriktsordförande. Emanuel Lindström som för tredje gången valdes till ordförande för distrikt Väst säger så här om distriktsstämman:

– Intresset för Medborgerlig Samling har ökat ordentligt de senaste åren, och vi får fler och fler engagerade medlemmar. Det märks inte minst på alla medlemmar som vill kandidera i de kommunala och regionala valen för att skapa förändring i samhället där de bor. Vi har fått till listor med jättebra kandidater i år och är mycket tacksamma för förtroendet och engagemanget från dessa medlemmar. Våra listor består av engagerade, vanliga medborgare, inte karriärpolitiker. Eftersom vi inte är ihopväxta med systemet kommer vi kunna förändra svensk politik på riktigt.

Kommunlistan i Göteborg toppas av Medborgerlig Samlings partisekreterare Monika Råberg Hellsing följt av distriktsordförande Emanuel Lindström på plats 2. Regionlistan för Västra Götaland toppas av Christina Henriksson från Marks kommun och regionlistan för Halland av Peter Aldenlöv från Laholm. Monika Råberg Hellsing arbetar som utbildningssekreterare för ett av civilingenjörsprogrammen på Chalmers och Emanuel Lindström är programmerare på en IT-firma i Göteborg.

– Kommunlistan för Göteborg består av vanliga människor som jobbar eller studerar, yrkespolitiker lyser med sin frånvaro. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för att förbättra livet för göteborgarna. Vår viktigaste fråga är skatteslöseriet och att satsa på kärnverksamheten. Vi vill ge mer makt åt göteborgarna att bestämma över sina pengar. Vi ligger nu i slutfasen med att fastställa vårt kommunpolitiska program för Göteborgs kommun där MED:s principer konkretiseras på kommunal nivå, säger Monika Råberg Hellsing.


Det här är den nya styrelsen för Medborgerlig Samling Väst:

Emanuel Lindström, distriktsordförande
Mats Överfjord, 1:e vice ordförande
Göran Newberg, 2:e vice ordförande
Fredrik Dellby, ledamot
Robert Nordgren, ledamot
Mathias Bjerstaf, ledamot
Christian Lundqvist, ledamot
Claes-Åke Henricsson, ledamot
Claes Andersson, suppleant
Lucas Ljungblad, suppleant