Skip to main content
Pressmeddelande

Vägen framåt för Medborgerlig Samling

By 30 november 2018No Comments

Medborgerlig Samling (MED) har nu genomfört en eftervalsanalys*. Syftet med analysen är att vi som medlemmar och vi som parti skall lära av både våra framgångsrika insatser och av våra misstag.

Därför är det av största vikt att vi nu genomfört en heltäckande och transparent analys där vi inte har väjt för några fakta utan helt öppet redovisar även obekväma slutsatser. Vi är ett parti som skall utmärkas av sans, relevans och leverans.

Vi drar slutsatsen att partiorganisationen var ett skepp som fick byggas till havs. Den goda nyheten är att vi trots detta lyckades genomföra en valkampanj som, även om vi inte nådde någon betydande framgång i riksdagsvalet, ändå resulterade i 2 000 nya medlemmar och fyra kommunfullmäktigemandat. Med detta sagt så nådde vi endast 0,2% i riksdagsvalet, vilket inte på något sätt kan förstås som en framgång av betydelse.

Förutom en obeprövad organisation under konstruktion har våra finansiella resurser varit begränsade, vilket har fört med sig ett antal bieffekter. En sådan bieffekt var att MED inte kunde lägga några större resurser på annonser och affischering, vilket förde med sig att synligheten var som störst på sociala medier, vilka, kan vi konstatera, omgärdades av en viss övertro. Sociala medier är väldigt viktiga, men de är verktyg som måste koordineras med andra verktyg.

Vårt starka fokus på sociala medier gjorde dessutom att vi hamnade i en så kallad kommunikationsbubbla. Förutom att sådana bubblor är betydligt mindre än de verkar (sett inifrån) präglas de även av interna uttryckssätt och prioriteringar som inte är representativa för befolkningen i stort. Det blev svårt att etablera och vidmakthålla ett fokus på våra kärnfrågor i en omgivning av etablissemangskritiker med helt andra ideologiska ingångsvinklar och politiska strategier.

Det är en del av samma bild att omvärldens uppfattning av MED till betydande del bestämdes av ett antal kontroversiella uttalanden av Katerina Janouch, som vi hade valteknisk samverkan med. Dessa uttalanden överensstämde inte med MED:s ideologiska linje och sakpolitiska ställningstaganden, vilket kunde ge upphov till en bild av partiet som flertalet medlemmar fann direkt felaktig. Väljare och debattörer hade svårt att skilja på MED:s politik och uttalanden från Janouch i sociala medier, och debattmotståndare gjorde ofta en medveten sammanblandning. Samtidigt omöjliggjorde det valtekniska samarbetet en trovärdig distansering från dessa uttalanden. Vi var ”in for a ride” helt enkelt.

Det är helt styrelsens ansvar att situationen uppstod, inte Janouchs, som aldrig har givit några falska förespeglingar. Beslutet fattades dock i ett skede då opinionsläget var sådant att risktagande var oundvikligt.

Inför framtiden måste partiet bättre odla sin egen plattform och ideologiska inriktning. Vi måste säkerställa att vi vänder oss till hela befolkningen snarare än till en icke representativ bubbla, med allt vad det innebär.

MED är och skall tränga igenom som det liberalkonservativa borgerliga alternativet präglat av sans, relevans och leverans. Det är vi som tar strid för att statens primära ansvar är dess kärnuppgifter, för att upprätthålla gränsen mellan politik och privatliv, för att upprätthålla respekten för skattemedel och för att skapa och vidmakthålla väl fungerande institutioner. Vi är motpolen till identitetspolitik och identitära rörelser. Vi tar alltid striden för individens fri- och rättigheter. Det är ur dessa grundläggande fri- och rättigheter som fria ansvarsfulla individer skapar gemenskaper. Gemenskaper som garanterar oss rätten och möjligheten att uttrycka våra många olika identiteter. För oss hör rättigheter och skyldigheter hemma hos medborgaren och människan. Det är vi som tydligt ser hur vår västerländska kapitalistiska demokrati har varit överlägsen de alternativ som dess ivriga belackare till höger och vänster har lyckats koka ihop.

Vi säger vad vi menar och ryggar aldrig för det som provocerar. Men vår politiska strategi bygger inte på provokationen i sig. Det respektfulla samtalet ligger oss varmt om hjärtat och vi bör kräva det såväl av oss själva som av andra.

 

Partistyrelsen för Medborgerlig Samling

 

*Valanalysen har genomförts av en särskild analysgrupp sammansatt av företrädare med mångfacetterad kompetens inom statistik, statsvetenskap, samhällsvetenskap och juridik. Valanalysgruppen har dels bjudit in alla medlemmar att lämna synpunkter dels intervjuat vissa nyckelpersoner inom media, politik och forskning.