Skip to main content
Pressmeddelande

MEDs öppna brev till Riksdagen

By 16 januari 2020No Comments

Bäste ledamot av Sveriges riksdag

Den senaste tiden har fler och fler rapporter kommit som underbygger ett allvarligt faktum:
Folkbokföringen i vårt land är inte längre tillförlitlig. Det sker omfattande fusk och bedrägerier riktade mot våra gemensamma socialförsäkringar och bidragssystem, till följd av falska identiteter och oklarheter gällande vem som bor i landet. Miljarder kronor flödar ut till fel händer. Samtidigt växer ett skuggsamhälle fram bestående av personer vars vistelse i landet inte är känd, varav en del är brottslingar och andra är utsatta för brott och utnyttjande.

”Riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i 1 kap. 3 § regeringsformen. Problemet är, för att nu sätta saken på sin spets, att du som riksdagsledamot i allt mindre grad vet vem som är din uppdragsgivare – vem som är folket.

Sverige har en lång tradition av synnerligen väl fungerande folkbokföring, som går tillbaka ända till 1600-talet och till kyrkoböckernas tid. Kännedom om vem som befinner sig i ett land är en viktig förutsättning för såväl statens som kommunernas kärnverksamheter och för tilltron till det allmänna.
Det finns naturligtvis också viktiga säkerhetsaspekter, vilket inte minst blir tydligt i tider av internationell brottslighet och terrorhot. Men till syvende och sist handlar det faktiskt om det som kommer till uttryck i regeringsformen: att vi uppfattar oss som ett folk, vilket innebär att vi intresserar oss för varandra och tar ansvar för och stöttar varandra i stunder av nöd.

Medborgerlig Samling har lanserat förslaget att Sverige bör genomföra en ny, identitetssäkrad folkräkning: https://www.expressen.se/debatt/stoppa-fusket-sverige-behover-en-ny-folkrakning/
Genom användning av biometri, vilket exempelvis kan vara fingeravtryck, men även biometriskt godkända ansiktsbilder, kan folkbokföringen sammanställas på nytt och identitetssäkras. För att erhålla ett bidrag eller en socialförsäkringsförmån ska det vara obligatoriskt att ha styrkt sin identitet.
Det räcker inte att dra in samordningsnummer, när bedrägerierna och osäkerheten även gäller personnummer och medborgarskap! De förslagen är alltför begränsade och alltför senfärdiga.

Jag ställer nu frågan till dig som en av folkets 349 främsta företrädare: Ställer du dig bakom förslaget om en ny folkräkning? Är du villig att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram lagstiftning som föreskriver detta? Är du beredd att på detta sätt öka säkerheten och stoppa blödningen av miljarder
och åter miljarder kronor från vår gemensamma kassa ut i fel fickor? Ja eller nej?

Jag och lejonparten av det svenska folket ser fram emot att få veta om denna fråga tas på allvar. Ifall folkets främsta företrädare månar om sin uppdragsgivare. Jag och många med mig anhåller därför om ett svar inom två veckor från dagens datum, d v s till den 30 januari 2020. Ett uteblivet svar
betraktas förstås som ett nej.

Malmö, 2020-01-16

Ilan Sadé
Partiordförande för Medborgerlig Samling