Skip to main content
Pressmeddelande

Namnlista klar för folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla

By 14 januari 2020No Comments

Fredrik Grufman, upphovsman till den lokala Facebook-gruppen “Varning i Järfälla”, har lett en namninsamling under hösten/vintern för att få till stånd en folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla. Antalet underskrifter har nu överskridit 6.000, vilket är väl över gränsen för att kunna kräva en lokal folkomröstning. Idag, 14 januari klockan 14.00, överlämnar Fredrik Grufman listan till Registrator på Järfälla kommun.

I slutet av 2018 gav Högsta förvaltningsdomstolen Vellinge kommun rätt att gå vidare med sitt beslut att införa ett lokalt tiggeriförbud. Sedan dess har en handfull kommuner följt efter, t.ex. Staffanstorp och Katrineholm.

Fredrik Grufman är en av dem som har engagerat sig för ett lokalt tiggeriförbud i Järfälla kommun. Han är ett känt namn i kommunen sedan han grundade Facebook-sajten “Varning i Järfälla”, som har vuxit till ca 16 000 följare.

– Jag började med mitt engagemang i Järfälla på grund av nedskräpning, kriminalitet och att jag har blivit utsatt för brott, som kan hänföras till tiggeriet, säger Fredrik Grufman.

För att få till en lokal folkomröstning krävs i ett första steg att man får ihop namnunderskrifter från minst 10% av de röstberättigade i kommunen. I Järfälla innebär det att man måste samla in minst 5 700 namnunderskrifter. Fredrik Grufman har haft hjälp av flera lokala eldsjälar, bland annat en grupp medlemmar från det liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling.

– För oss är detta en viktig fråga, och vi ville gärna ställa upp när Fredrik Grufman tog initiativet, säger Kai Rämö, ordförande i Medborgerlig Samling Järfälla. – Våra medlemmar har jobbat hårt under hela hösten, och vi har märkt en mycket positiv respons från kommuninvånarna.

När namnlistan registrerats hos kommunen kommer frågan om folkomröstning att tas upp i kommunfullmäktige. Enligt Kommunallagen (5 kap, 37§) går förslaget igenom om inte minst två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter röstar emot. I praktiken innebär det att frågan går till folkomröstning om 21 av 61 ledamöter röstar för eller lägger ned sina röster. Sverigedemokraterna (8 ledamöter) har deklarerat att de är för ett tiggeriförbud. Moderaterna (15 ledamöter) var positiva till ett tiggeriförbud före valet 2018, och har nu chansen att avgöra frågan.

– Jag hoppas att folkomröstningen blir av under året, för Järfällabornas och demokratins skull, säger Fredrik Grufman.